Pregatirea profesionala, o noua masura pentru cresterea calitatii serviciilor in asigurari
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) reaminteste că, începând cu 1 septembrie 2011, persoanele care doresc să lucreze în distributia produselor de asigurare au obligatia să prezinte un certificat de calificare profesională în domeniul asigurărilor.

Conform normelor emise de CSA referitoare la pregătirea profesională, certificatul reprezintă o conditie pentru încheierea, pentru prima dată, a unui contract de muncă, de mandat sau intermediere în domeniul asigurărilor.

În plus, atât noii veniti în domeniul distributiei produselor de asigurare după data de 1 septembrie, cât si cei care desfăsoară deja asemenea activitate au obligatia ca, la perioade sucesive de maxim 3 ani (respectiv de 2 ani în cazul conducătorilor intermediarilor), să facă dovada că au urmat un program de pregătire profesională continuă, aprobat de către CSA. Aceste perioade se calculează de la data de 01.10.2010.

Angela Toncescu, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a declarat: ”Piata asigurărilor are un mare potential de dezvoltare si cu sigurantă va crea multe oportunităti pentru forta de muncă în următorii ani. Rolul nostru este să ne asigurăm că cei care lucrează în această piată au si competente profesionale suficiente astfel încât clientii lor să înteleagă exact ce cumpără.”

Certificatul de calificare profesională/pregătire profesională continuă se poate obtine în urma sustinerii unui examen organizat de către Institutul de Management în Asigurări (IMA), după frecventarea unor cursuri de profil la oricare dintre furnizorii de programe educationale autorizati. IMA este institutia de educatie profesională înfiintată de CSA în vederea implementării programelor de pregătire profesională (calificare si pregătire profesională continuă) într-un mod unitar.

Examenele sunt organizate de IMA atât la sediul său din Bucuresti, cât si în oricare dintre cele 5 centre regionale de care dispune (Iasi, Constanta, Cluj, Tg.Mures si Timisoara) fiind astfel acoperit întregul teritoriu al tării.

Procedura de înscriere la examen, precum si calendarul sesiunilor de examinări sunt afisate pe site-ul Institutului www.ima-imi.ro, la sectiunea Comisia de monitorizare a calitătii pregătirii profesionale. Prima sesiune de examinări a fost programată pentru perioada august-octombrie 2011, celelalte urmând a fi afisate de asemenea pe site. IMA poate suplimenta numărul de examene din cadrul sesiunilor stabilite, fiind oricând pregătită să răspundă solicitărilor în materie de certificare a pregătirii profesionale în domeniul asigurărilor.

În ceea ce priveste cursurile de profil, IMA a autorizat până în prezent 33 furnizori de programe educationale în domeniul asigurărilor, 224 de lectori pentru programele de pregătire în domeniul asigurărilor si 4 platforme de pregătire în sistem e-learning. Lista furnizorilor autorizati este disponibilă, de asemenea, pe site-ul IMA.

Totodată, IMA a aprobat 10 programe de pregătire profesională, din care 7 de calificare profesională (4 pentru asigurări de viată, 1 pentru asigurări generale si 2 pentru conducători) si 3 de pregătire profesională continuă (2 pentru asigurări de viată si 1 pentru asigurări generale) si a definitivat 6 suporturi de cursuri cu programele analitice aferente acestora.

Pentru informatii suplimentare referitoare la atestarea calificării profesionale, precum si a pregătirii profesionale continue în domeniul asigurărilor, vă puteti adresa Institutului de Management în Asigurări, la telefon 021.230.51.20.

CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este singura autoritate împuternicită prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentială si control a activitătii de asigurare în România, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii.

Potrivit legii, scopul întregii activităti a CSA este apărarea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitătii activitătii de asigurare în România.

CSA este membru cu drepturi depline al EIOPA - Autoritatea Europeană de Asigurări si Pensii Ocupationale (care a substituit CEIOPS de la 1 ianuarie 2011), EIOPC – Comitetul European pentru Asigurări si Pensii Ocupationale si IAIS - Asociatia Internatională a Supraveghetorilor în Asigurări, reprezentând astfel România din perspectiva aportului tehnic de specialitate la elaborarea si amendarea reglementărilor europene specifice domeniului asigurărilor.