Allianz incheie trimestrul 1 al anului 2011 cu rezultate solide Ón Europa Centrala si de Est
Allianz a anuntat rezultate solide în Europa Centrală şi de Est pentru primul trimestru al anului 2011, în ciuda unui mediu de afaceri care, în regiune, este în continuare plin de provocări. Valoarea totală a primelor brute subscrise a atins nivelul de 1,057 miliarde de euro, comparativ cu 1,115 miliarde de euro în primul trimestru al anului trecut. Scăderea de 5% este în mare parte atribuită segmentului asigurărilor de viaţă şi sănătate, care în anul care a trecut a beneficiat de efectele unice manifestate pe unele dintre pieţe.

În primele trei luni ale anului, Allianz a atras peste 100.000 de noi clienţi, ajungând în prezent să deservească 7,5 milioane de clienţi în regiunea Europei Centrale şi de Est. Faţă de primul trimestru al anului precedent, Allianz a reuşit să îşi crească baza de clienţi cu peste 5 procente. Acest lucru subliniază faptul că Allianz este perceput ca un partener de încredere ce oferă servicii de protecţie, servicii financiare pentru vârsta pensionării şi servicii de administrare a activelor.

Profitul operaţional a rămas la nivelul atins în anul precedent, de 65 milioane de euro, în ciuda creşterii fiscalităţii în multe dintre pieţele din regiune.

“Evoluţia afacerilor companiilor membre ale Grupului Allianz din regiunea ECE este în linie cu aşteptările noastre. Vedem o stabilizare lentă a pieţelor din regiune după criza financiară şi cum clienţii caută un partener stabil şi de încredere. Acestea sunt valori importante pentru noi şi observăm o recunoaştere a lor prin creşterea continuă a bazei noastre de clienţi”, a comentat Manuel Bauer, membru în Board-ul Allianz SE, responsabil de pieţele în dezvoltare.

În Europa Centrală şi de Est, primele brute subscrise pe segmentul asigurărilor generale au atins valoarea de 774 milioane de euro în primul trimestru al anului 2011, comparativ cu 782 milioane de euro, valoare aferentă aceleiaşi perioade din anul anterior. Ajustat cu efectele cursului de schimb valutar, nivelul primelor pe segmentul asigurărilor generale a scăzut cu 1 procent.

Uşoara scădere a primelor brute subscrise a fost determinată în special de competiţia acerbă pe piaţa asigurărilor auto, care a dus la o scădere a primei medii, în special în Ungaria şi în România. Companiile membre ale Grupului Allianz din Republica Cehă, Polonia şi Rusia au reuşit să crească pe segmentul asigurărilor generale, în special entităţile din Polonia şi Rusia menţinându-se pe tendinţa de creştere înregistrată şi în cel de-al patrulea trimestru al anului 2010.

Profitul operaţional în valoare de 46 milioane de euro aferent primelor trei luni ale anului 2011 a evidenţiat o creştere de 1,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior. Acest rezultat ia deja în considerare impactul împovărător al schimbării regimului taxelor.

Rata combinată la nivelul regiunii s-a îmbunătăţit, ajungând la 95,6 procente în primul trimestru al anului 2011, comparativ cu valoarea de 96,0 procente înregistrată în perioada similară a anului 2010.

“Evoluţia pozitivă a ratei combinate demonstrează că iniţiativele implementate încep să dea roade. Disciplina noastră strictă în ceea ce priveşte subscrierea generează rezultate îmbunătăţite, ceea ce, din nou, este un semnal pentru clienţii noştri, reiterând ideea că aceştia se pot baza pe un partener stabil în condiţii dificile de piaţă”, a comentat Bruce Bowers, CEO regional al Allianz în Europa Centrală şi de Est.

Nivelul primelor pe segmentul asigurărilor de viaţă şi sănătate a scăzut cu 15,1 procente în regiunea Europei Centrale şi de Est în primele trei luni ale anului 2011, atingând valoarea de 283 milioane de euro, comparativ cu suma de 333 milioane de euro corespunzătoare aceleiaşi perioade a anului anterior. Faţă de cel de-al patrulea trimestru al anului 2010, afacerile pe segmentul asigurărilor de viaţă şi sănătate au înregistrat o creştere de 25 de procente.


Această evoluţie a fost determinată în principal de entităţile din Polonia şi Ungaria. În Polonia, uşoara creştere a vânzărilor de produse de tip unit-linked a putut compensa doar parţial o scădere a primelor aferente produselor tradiţionale. În Ungaria, volumul vânzărilor de produse cu componentă investiţională cu prime unice a scăzut semnificativ comparativ cu ultimul trimestru al anului precedent. Această evoluţie este urmarea amânării unei campanii de conştientizare derulată anterior în primul trimestru, concentrată asupra produselor de economisire pentru pensie, care a avut succes în trecut şi care, în cursul acestui an, se va desfăşura mai târziu.

Profitul operaţional trimestrial a scăzut cu 7 procente, atingând valoarea de 20 milioane de euro, comparativ cu nivelul de 21 milioane de euro atins în primul trimestru al anului precedent.

Bruce Bowers: “Tendinţa din cel de-al patrulea trimestru al anului 2010 a continuat şi în primul trimestru al anului 2011, arătându-ne că există o nevoie clară ce se manifestă din partea clienţilor noştri. Am încredere în ceea ce priveşte tendinţa dezvoltării acestui segment pe termen lung, ţinând cont de nivelul în creştere a conştientizării îmbătrânirii societăţilor şi a nevoii de economisire pentru vârsta pensionării, în condiţiile în care nivelul curent al beneficiilor oferite de sistemele de protecţie socială nu vor putea fi garantate."

În primul trimestru al anului 2011, operaţiunile Allianz pe segmentele fondurilor de pensii şi administrării activelor şi-au menţinut tendinţa de creştere în Europa Centrală şi de Est. Valoarea activelor în administrare s-a majorat până la valoarea de 9,1 miliarde de euro la sfârşitul lunii martie 2011, creşterea fiind susţinută de toate pieţele din regiune. Diferenţa de aproximativ 605 milioane de euro evidenţiază o creştere de 7 procente comparativ cu nivelul înregistrat la finalul anului 2010. Valoarea activelor în administrare aparţinând terţilor a crescut cu 6 procente pe segmentul fondurilor de pensii şi cu 18 procente pe segmentul de management al activelor, în principal datorită evoluţiei pozitive a intrărilor nete de capital.

Numărul clienţilor pe segmentul fondurilor de pensii la finalul primului trimestru al anului 2011 a fost de aproximativ 4,2 milioane de persoane, comparativ cu 4,7 milioane la finalul anului 2010, situaţie generată de schimbările legislative din Ungaria, unde cea mai mare parte a operaţiunilor de administrare a pensiilor private obligatorii a fost transferată statului.