ING - evolutii pozitive pe segmentele de asigurari de viata si pensii private in S1, 2013

Pe segmentul de asigurări de viaţă, în S1, 2013, ING a plătit clienţilor beneficii pentru evenimente asigurate şi contracte ajunse la maturitate cu 41,5% mai mari faţă de aceeași perioadă din 2012.
 
- Valoarea activelor financiare în administrare s-a situat la nivelul de 2,41 mld. lei la sfârşitul lunii iunie 2013, în creştere cu 8,25% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012.
 
- Volumul primelor brute subscrise de ING în intervalul ianuarie-iunie 2013 se ridică la valoarea de 274,2 mil. lei, în creștere cu 1,7% comparativ perioada similară din 2012 (269,6 mil. lei).

- Portofoliul de asigurări noi încheiate în prima jumătate a anului 2013 este cu peste 4% mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar prima brută medie pentru contractele vândute în acest interval este de 1.600 lei, în creștere cu 2% față de cea aferentă contractelor încheiate în S1 2012.

- Peste 73% din totalul polițelor subscrise în 2013 sunt de tip tradițional, jumătatea anului  ducând ponderea contractelor de acest tip la 48% din portofoliul total în vigoare, față de 46% cât era în aceași perioadă a anului trecut.

- În S1 2013, ING Asigurări de Viaţă a plătit clienţilor beneficii pentru evenimente asigurate şi contracte ajunse la maturitate de 57,6 mil. lei (din care aproape 45 de mil. lei sunt beneficii pentru contracte ajunse la maturitate), cu 41,5% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2012.

- Marja de solvabilitate disponibilă a ING Asigurări de Viaţă este 1,65 faţă de nivelul minim cerut de lege de 1, iar coeficientul de lichiditate este 4,8 comparativ cu nivelul minim cerut (1).


Pe piaţa de pensii facultative, 66% dintre persoanele care au încheiat un astfel de contract în S1 2013 au ales ING.

 - Circa 66% dintre clienţii care au încheiat o pensie facultativă în primele şase luni din 2013 au ales unul dintre cele două fonduri din administrarea ING. Astfel, la finalul lunii iunie a.c. ING Activ şi ING Optim însumau 124.705(1) participanţi, cu 12,5% mai mulţi comparativ cu aceeaşi perioadă din 2012 (sursa: ASF).

- Valoarea activelor nete aferente fondurilor facultative din administrarea ING era de 322,72(1) mil. lei la sfârşitul semestrului întâi din 2013, în creştere cu 36% faţă de acelaşi interval din 2012. Astfel, la sfârșitul lunii iunie 2013, ING Asigurări de Viaţă deţinea pe piaţa Pilonului III o cotă cumulată, în funcţie de active, de 46,9% (sursa: ASF).

- În ceea ce privește sumele alocate de participanți pentru fondurile de pensii facultative oferite de ING, contribuția medie lunară la fondul ING Activ în primele șase luni din 2013 a fost de 91 lei (față de 81 lei în S1 2012), iar la ING Optim de aproximativ 101 lei (față de 89 lei în S1 2012).

- De la înființare (2007) și până la finalul lunii iunie 2013, fondul ING Activ, fond din categoria celor cu grad de risc dinamic, a obținut o performanță anualizată de 8,1%(1), iar ING Optim, fond din categoria celor cu grad de risc echilibrat, a înregistrat o performanţă anualizată de 8,9%(1) - comparativ cu media anualizată a tuturor fondurilor din piață de 7,7% (sursa: calcule ING/APAPR pe baza statisticilor ASF).


MARIUS POPESCU, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTOR GENERAL ING ASIGURĂRI DE VIAȚĂ (ÎN CURS DE APROBARE DE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ):

“Cele mai recente date privind creșterea salariului real, atât în sectorul public cât și în cel privat, și deteriorarea perspectivelor privind angajările în mediul privat, ne determină să rămânem rezervați cu privire la o revenire mai rapidă a consumului și a capacității de economisire a populației în perioada imediat următoare.
 
În aceste condiții, pentru finalul anului 2013 ne păstrăm estimarea pozitivă, dar totuși moderată, de creștere marginală sub 5% a pieței de asigurări de viață. Pe termen mediu însă, o revenire mai accentuată a economiei, așa cum se anticipează în prezent, credem că va crea cadrul propice dezvoltării rapide a pieței de asigurări de viață.

În ceea ce ne privește, la ING prima jumătate a anului 2013 a adus o serie de semnale pozitive, prin comparație cu perioada precedentă. Încheiem acest interval cu o creștere de 4% a portofoliului de contracte noi pe segmentul de asigurări de viață și o majorare de 12,5% a numărului de participanți pe cel de pensii facultative. Faptul că două treimi dintre persoanele care au contractat o pensie facultativă în primele șase luni au ales un fond ING este pentru noi o dovadă în plus a încrederii cu care ne investesc clienții și o confirmare a eficienței demersurilor pe care le întreprindem pentru a le oferi produse și consultanță de calitate.

Totodată, faptul că 3.662 de clienţi au primit în acest interval beneficii pentru contracte ajunse la maturitate confirmă parteneriatul solid pe care ni l-am asumat pe parcursul celor 16 ani cu clienţii noştri care au ales economisirea pe termen lung printr-o asigurare de viaţă şi care au ajuns acum la momentul în care primesc rezultatele implicării lor constante în <<propriul proiect pentru viitor>>”

Profitul brut înregistrat de ING Asigurări de Viaţă la finalul primelor şase luni din 2013 este de 5,63 mil. lei.

Profitul brut estimat realizat de ING Asigurări de Viaţă în primul semestru din 2013 se ridică la 5,63 mil. lei, comparativ cu 6,85 mil. lei în aceeaşi perioadă a anului precedent.

Principalele direcții de investiții în 2013, care au influențat și nivelul profitului brut realizat, au vizat creșterea beneficiilor oferite clienților, prin integrarea de noi funcționalități în portalul MyING și lansarea Vita Protect, prima asigurare de viață distribuită online, prin intermediul serviciului de Internet Banking al ING Bank. O altă direcție de investiții a fost reprezentată de dezvoltarea programului de formare și recunoaștere a performanței consultanților financiari, Sales Force Academy – ce este implementat începând cu august 2013.

Pe segmentul de pensii obligatorii, ING Pensii SAFPAP are peste 1,75 milioane de participanți.
- La sfârşitul primelor șase luni din 2013 fondul de pensii administrat privat ING deţinea active nete de 4,33 miliarde lei(1), în creştere cu peste 44% faţă de nivelul înregistrat la sfârşitul aceleiaşi perioade din 2012. Astfel, cota de piaţă a ING Pensii la sfârşitul lunii iunie a.c. era de circa 37,5%(1) (sursa: ASF) din piaţa pensiilor private obligatorii.
- La aceeaşi dată, ING avea 1.750.960 participanți în Pilonul II, dintre care aproape 97% au plătit cel puţin o contribuţie de la începutul colectării în sistem (sursa: ASF).
- Contribuţia brută medie la fondul de pensii administrat privat ING a fost de aproximativ 79 lei în primele şase luni din 2013, în creştere cu 20% faţă de S1 2012.
‐ De la înființare (mai 2008) și până la finalul lunii iunie 2013, fondul de pensii obligatorii al ING a obținut o performanţă anualizată de 11,75%(1) - comparativ cu media anualizată a tuturor fondurilor din piață de 11,3% (sursa: calcule ING/APAPR, pe baza statisticilor ASF).

MARIUS POPESCU, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT:

“Sistemul de pensii private demonstrează în continuare rezultate foarte bune pentru participanți, activele acumulate în contul acestora de pensie privată fiind tot mai relevante, în pofida ritmului lent al acumulării, cauzat de nivelului încă redus al contribuțiilor. În funcţie de numărul participanţilor care contribuie constant la fondul de pensii administrat privat ING, valoarea medie acumulată în contul personal al fiecărui participant este de aproape 2.700 de lei. Aceste fonduri aparțin participanților, și nu Statului sau administratorului privat, și se vor întoarce la aceştia în viitor, constituind un venit suplimentar la pensie.

De aceea, la ING, încurajăm de câte ori avem ocazia implicarea fiecărei persoane în alegerea informată a fondului administrat privat la care va participa și responsabilizarea participanților cu privire la propriul viitor, continuând în același timp să investim cu maximă responsabilitate economiile pentru pensie a celor aproape 1.751.000 de participanți actuali ai fondului ING”.