Somatia de plata - ce trebuie sa cuprinda

Am vorbit de multe ori despre procedurile de recuperare a creantelor, astazi insa dorim sa aprofundam pentru dumneavoastra o procedura speciala si accelerata, derogatorie de la normele procedurii civile, care se desfasoara la cererea creditorului, mai precis procedura somatiei de plata.

O cererea de somatia de plata trebuie sa cuprinda:

a) numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul creditorului;
b) numele si domiciliul debitorului persoana fizica, iar in cazul debitorului persoana juridica, denumirea si sediul, precum si, dupa caz, numarul certificatului de inmatriculare in registrul comertului sau in registrul persoanelor juridice, codul fiscal si contul bancar;
c) sumele de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii, precum si dobanzile, majorarile sau penalitatile aferente);
d) temeiul de fapt si de drept al obligatiilor de plata,
e) perioada la care se refera acestea,
f) termenul la care trebuia facuta plata si
g) orice alt element necesar pentru determinarea datoriei.

Cererea privind somatia de plata se depune la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei in prima instanta. La cerere se anexeaza contractul sau orice alt inscris doveditor al sumelor datorate. Cererea si actele anexate la aceasta se depun in copie in atatea exemplare cate parti sunt, plus unul pentru instanta.

Pentru solutionarea cererii, judecatorul dispune citarea partilor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la pricinile urgente, pentru explicatii si lamuriri, precum si pentru a starui in efectuarea platii sumei datorate de debitor ori pentru intelegerea partilor asupra modalitatilor de plata.

In cazul in care creditorul primeste plata datoriei ori declara ca este multumit cu intelegerea asupra platii, judecatorul va lua act despre aceasta si va proceda la inchiderea dosarului, pronuntand o incheiere irevocabila. Incheierea privind intelegerea partilor asupra platii constituie titlu executoriu. Daca nu a intervenit inchiderea dosarului, judecatorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lamuririlor partilor, ce i-au fost prezentate.

Cand in urma examinarii se constata ca pretentiile creditorului sunt justificate, judecatorul emite ordonanta care va contine somatia de plata catre creditor, precum si termenul de plata. Termenul de plata nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile. Judecatorul va putea stabili alt termen potrivit intelegerii partilor. Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

In cazul creantelor reprezentand obligatii de plata a cotelor din cheltuielile comune fata de asociatiile de proprietari sau locatari, precum si a cheltuielilor de intretinere ce revin persoanelor fizice corespunzator suprafetelor locative pe care le folosesc ca locuinte, judecatorul, la cererea debitorului, va putea sa dispuna stabilirea unui termen de plata mai mare ori esalonarea platii, tinand seama de motivele temeinice invocate de debitor in ceea ce priveste posibilitatile efective de plata.

Ordonanta prin care judecatorul a respins cererea creditorului este irevocabila. In acest caz, precum si in cazul in care prin ordonanta cererea sa a fost admisa in parte, creditorul poate introduce cerere de chemare in judecata potrivit dreptului comun, ordonanta privind somatia de plata neavand autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre parti.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av.COLTUC MARIUS
0745150894