Astra SA - in procedura de redresare financiara prin administrare speciala

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială pentru Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A.

În ședința de marți, 18 februarie 2014, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat raportul de control privind Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. și Nota Direcţiei Supraveghere şi Stabilitate Financiară privind Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. În urma analizelor, Consiliul ASF a decis deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială pentru societate.

Raportul de control pentru Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. și Nota Direcţiei Supraveghere şi Stabilitate Financiară au făcut obiectul unei evaluări comune cu BNR și Ministerul Finanțelor Publice. În urma acestei evaluări a rezultat că expunerea sistemului bancar din România pe Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. este redusă, problemele financiare ale societății neantrenând risc sistemic în sectorul bancar. De asemenea, riscul de contaminare în sistemul asigurărilor este limitat, potrivit analizelor care au stat la baza deciziei ASF.

Administratorul special al companiei Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., numit de către ASF, este KPMG Advisory, având ca mandat redresarea financiară a societății.

Din calculele Autorității de Supraveghere Financiară, care vor fi puse la dispoziția administratorului special, Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. va avea nevoie de o majorare de capital semnificativă, urmând ca administratorul special să stabilească suma necesară pentru acest aport de capital.

ASF precizează că toate polițele de asigurare emise de către Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. rămân valabile de la momentul emiterii până la expirare.

Societatea va fi obligată să onoreze din propriile disponibilități financiare existente sau rezultate din administrarea specială toate solicitările care decurg din polițele de asigurare.

Înainte de luarea măsurii de redresare financiară prin administrare specială pentru Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., ASF a îndeplinit toate procedurile legale privind urmărirea respectării termenlor stabilite prin planul de măsuri impus de fosta conducere CSA în sarcina ASTRA. Prin nota de control s-a constatat că planul de măsuri, care avea termen 31 decembrie 2013, nu a fost realizat.

Simultan cu introducerea administrării speciale, pentru Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. au fost impuse următoarele măsuri:

inventarierea dosarelor de daună înregistrate în evidențele societății de asigurare, în vederea evaluării daunelor reale și a stabilirii obligațiilor de plată față de creditorii de asigurări;

luarea măsurilor necesare pentru calcularea corespunzătoare și în conformitate cu cerințele legale a rezervelor tehnice constituite de societate;

interzicerea efectuării de investiții în valori mobiliare și imobiliare cu excepția plasamentelor în depozite bancare și titluri de stat sau certificate de trezorerie;

interzicerea înstrăinării bunurilor și/sau activelor societății de asigurare fără aprobarea prealabilă a ASF;

luarea măsurilor necesare în vederea accelerării recuperării împrumuturilor acordate în cadrul grupului și interzicerea acordării de noi împrumuturi;

inventarierea și evaluarea, conform normelor în vigoare, a creanțelor înregistrate în evidențele societății și anularea creanțelor din asigurare aferente contractelor ieșite din perioada de valabilitate și înregistrarea rezultatelor în contabilitatea societății;

reanalizarea politicii de reasigurare și plasarea riscurilor către reasigurători cu rating acordat de agenții de rating recunoscute;

efectuarea unui audit de către un auditor reputat.