Societatile de Investitii Financiare - SIF1, SIF2, SIF3, SIF4, SIF5 la 31.01.2014

La finele lunii ianuarie 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,6 mld.lei ceea ce reprezinta o usoara crestere cu 0,02% fata de luna anterioara. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,4 mld.€, cu -0,2 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare, se arata intr-o analiza transmisa de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania.

Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca SIF Transilvania si SIF Oltenia inregistreaza mici diminuari ale activelor nete de sub 0,9%, in timp ce celelalte trei SIF, inregistreaza usoare cresteri pe intrevalul 0,9% la SIF Banat-Crisana si 0,02% la SIF Moldova.

Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.

Nivelul preturilor de inchidere la finele lunii raportate, se preezinta mult schimbat fata de luna anterioara, astfel ca numai SIF Muntenia inregistreaza 0,3% crestere, celelalte SIF avand scaderi pe linie, cuprinse in intervalul -7,5% la SIF Moldova si -2,5% la SIF Banat-Crisana.
 
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au suferit o usoara contractie de -1,1%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 94,8 % (94,8% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a coborat la 64,5% fata de 65,1% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active a fost de 66% (68% anterior) la finele lunii ianuarie.

Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -3,2% la SIF Banat-Crisana, -0,5% la SIF Moldova, 0,5% la SIF Transilvania, -8,1% la SIF Muntenia si 5,6% la SIF Oltenia.

SIF Banat-Crisana cu 73,5%,(76,7% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Moldova cu 71,5% (71,4% ant.), SIF Oltenia cu 61,0% (ant.57,6%) SIF Muntenia cu 58,5% (ant.63,7%),si SIF Transilvania cu 55,4% (ant.54,2%)  comparativ cu media de 66,0% (65,1% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
 
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,9 mld.lei nu si-au modificat valoarea si detin o pondere putin in total active ceva mai mare decat luna anterioara si anume 69,7% ( 69,3% ant.).

Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii ian. se prezinta astfel: SIF Banat- Banat-Crisana cu 75,8% (79,2% ant.), SIF Moldova 74,2% (74,3% ant.), SIF Transilvania 68,7% (64,2% ant.), SIF Muntenia 69,0% (68,1% ant.) si SIF Oltenia 61,5% (60,4% ant.).

In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,35 mld.lei, si reprezentau 20,3% din total active, la finele lunii raportate sunt cu -5,1% sub nivelul anterior, adica 1,28 mld. lei si cu 18% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 630 mil.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 67 mil. Lei.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii ianuarie pe ansamblul SIF de 285,4 mil.lei, cu -1,2% sub nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 4,0% in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 198 mil.lei, (14,8% din activ), inregistra cea mai mare detinere de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Muntenia cu 51 mil.lei (4,2% din activ) si SIF Transilvania cu 19 mil.lei si (1,6% din activ), dupa care SIF Banat – Crisana si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 1,0% din total active.

Fata de nivelul de 16,1 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, in luna raportata se inregistreaza o crestere cu 2,4%, pana la nivelul de 16,5 mil.lei, iar ponderea acestor instrumente in total active se mentine 0,23%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.

Comparativ cu 310,4 mil.lei, cat era  volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a fost de 332,9 mil.lei, adica cu 7,2% peste nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,7%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Muntenia cu 8,6%, urmata de SIF Banat – Crisana cu 7,5%, SIF Moldova cu 3,2%, SIF Transilvania cu 2,6% si SIF Oltenia cu 1,6%.

Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,5 mil.lei (0,5 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,01% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 115,9 mil.lei, (115,6 mil.lei ant.), marcand astfel o apreciere cu 0,2%, ceea ce corespunde unei ponderi de 1,6% in total active.

In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,8 mld.lei, adica cu -4,3% mai putin decat in luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8 mld.€, cu -4,6 % sub nivelul lunii anterioare.

In luna ianuarie 2014, SIF Transilvania si SIF Moldova au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 4,43% si respectiv 4,24% din capitalul lor social, in cuantumul a 6.656 tranzactii realizate pe SIF Transilvania si 3.706 tranzactii pe SIF Moldova.

Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 2.666 tranzactii ce au insumat 2,41% din capitalul social.