SSIF Equity Invest a devenit formator pe piata extrabursiera de CFD-uri

În anul în care aniverseaza 15 ani de activitate, casa de brokeraj SSIF Equity Invest a devenit market maker (formator de piată) pe piata extrabursieră de CFD-uri (Contracte pentru Diferentă), fiind prima companie românească lansată pe acest segment. În acelasi timp, SSIF Equity Invest îsi păstrează calitatea de intermediar pe Bursa de Valori de la Bucuresti, fiind una dintre cele mai longevive societăti de brokeraj din România.

"SSIF Equity Invest practic se relansează, propunându-si ca, până la finele anului 2015, să îsi asigure pozitia dominantă pe piata locală a intermedierilor financiare. Echipa a fost deja  mărită (avem peste 40 de Agenti pentru Servicii de Investitii Financiare si Agenti Delegati) si va fi dezvoltată în continuare; managementul a fost schimbat, iar produsele financiare si serviciile oferite investitorilor au fost extinse semnificativ, astfel încât pe unele segmente ne asumăm inclusiv rolul de <<pionieri>>”, a arătat Cătălin Busa, care a preluat functia de director general al SSIF Equity Invest. Anterior, Cătălin Busa a colaborat cu SSIF Rombell Securities, initial ca reprezentant compartiment control intern, iar din 2006 până în noiembrie 2012 ca Agent pentru Servicii de Investitii Financiare autorizat B.V.B. si SIBEX.

SSIF Equity Invest SA a fost înfiintată în anul 1998, fiind autorizată de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare ca societate de servicii de investitii financiare. Compania a fost autorizată să desfăsoare servicii si activităti de investitii, de preluare si transmitere a ordinelor privind instrumentele financiare, executare a ordinelor în numele clientilor, administrarea portofoliilor si serviciile conexe aferente activitătii legate de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

Alături de aceste activităti, începând cu anul 2013, SSIF Equity Invest a devenit formator pe piata extrabursieră de CFD-uri. "Un formator pe piata extrabursieră de CFD-uri îndeplineste toate functiunile, de la preluarea ordinelor de la clienti, la depozitarea fondurilor acestora în conturi independente si executarea ordinelor. Casele de brokeraj românesti (SSIF-urile) care oferă la tranzactionare CFD-uri sunt companii intermediare, care îndeplinesc o serie de functiuni în piată, mai putin executarea ordinelor, această functie fiind preluată de partenerii lor externi; SSIF Equity Invest reuseste să ofere clientilor români, în premieră, posibilitatea de a tranzactiona într-un mediu transparent în care responsabilitatea tranzactiilor revine în totalitate unei companii locale, reglementate si nu unor firme cu sedii în diferite tări", a arătat Cătălin Busa.

Pentru a putea actiona ca formator pe piata extrabursieră de CFD-uri, o casă de brokeraj trebuie să poată executa ordinele, fapt care presupune îndeplinirea unor criterii, între care existenta unui capital propriu de minim 730.000 Euro; satisfacerea acestor conditii, alături de cotizatiile Equity Invest  la Fondul de Compensare a Investitorilor asigură cel mai robust, transparent si competent mediu de tranzactionare cu CFD-uri posibil în România. Rolul de formator de piată vine cu obligatii de raportare în consecintă, si anume emiterea si trimiterea zilnică a unor rapoarte către CNVM, care descriu toate tranzactiile realizate. Ordinele clientilor Equity Invest pe CFD-uri sunt executate automat, neexistând dealing desk nici uman si nici virtual; transparenta este absolută, întrucât, fiind formator de piată, toate tranzactiile se realizează si se păstrează ca istoric direct în serverul companiei.

"Oricând, oricine are o nelămurire privind executarea unei anumite tranzactii o poate vedea direct în server. De asemenea, trebuie spus că preturile instrumentelor din platforma de tranzactionare utilizată de Equity Invest (EQ Trader 5) sunt preturi furnizate direct de către bursele pe care se tranzactioneaza activele-suport. Equity Invest nu intervine sub nici o formă asupra acestor preturi, acestea putând fi comparate si verificate de către oricare dintre clienti", a precizat Cătălin Busa. În acest moment, platforma EQ Trader 5 este legată la burse de renume precum New York Stock Exchange si Nasdaq. Ultima bursă oferită la tranzactionare de către Equity Invest este cea rusească, RTS, deocamdată la nivel de indici bursieri, iar în curând cu cele mai lichide actiuni de pe această piată.

Prin intermediul platformei Meta Trader 5, clientii SSIF Equity Invest pot realiza tranzactii cu contracte de diferentă (CFD) având ca activ suport perechi valutare, actiuni, indici bursieri si mărfuri. Tranzactiile se realizează în marje care merg până la 1:200 pentru perechile valutare; pentru mărfuri, actiuni si indici bursieri, marja este de 1:40. Suma minimă pentru deschiderea unui cont pentru tranzactionarea prin EQ Trader 5 este de 500 Euro. Alături de transferul bancar clasic, clientii îsi pot alimenta conturile de tranzactionare în timp real din conturile lor de card bancar.

"În viitor, SSIF Equity Invest va avea cea mai largă paletă de instrumente financiare pe care si-o poate dori un investitor din România, astfel încât, indiferent care va fi profilul acestuia, va putea să îsi alcătuiască un portofoliu confortabil de investitii”, a declarat Cătălin Busa. “Credem că piata financiară locală se află într-un punct de turnură; intrăm într-o perioadă în care casele de brokeraj care îsi vor creste cotele de piată vor putea să îsi asigure pozitii stabile si cresteri viitoare consistente în domeniul tranzactiilor pe piata de capital”, a precizat Cătălin Busa.


SSIF Equity Invest SA a fost înfiintată în anul 1998, fiind autorizată ca societate de servicii de investitii financiare prin Decizia nr. 3077/09.09.2003, emisă de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare. Prin Decizia CNVM nr. 23191/11.12.2008, SSIF Equity Invest SA a fost autorizată să desfăsoare servicii de investitii financiare specifice- preluarea si transmiterea ordinelor clientilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor în numele clientilor si, respectiv, administrarea portofoliilor- precum si o serie de servicii conexe (schimb valutar în legătură cu activitătile de servicii de investitii prestate etc)

Instrumentele financiare negociabile cu care operează SSIF Equity Invest sunt valorile mobiliare (actiuni, titluri de stat, obligatiuni emise de organisme publice sau private, alte titluri de împrumut cu scadenta mai mare de un an, drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni în cadrul unei majorări de capital, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca valori mobiliare), instrumentele financiare derivate (contractele futures, contracte options, alte active calificate de C.N.V.M ca instrumente financiare derivate) si titlurile de participare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

Fondurile detinute de client la SSIF Equity Invest SA sunt depozitate în numele S.S.I.F. în contul de clienti deschis special în acest scop. În calitate de intermediar, SSIf Equity Invest este membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor.

Începând cu anul 2013, SSIF Equity Invest a devenit formator de piată pe piata extrabusiera de CFD-uri, fiind prima companie româneasca ce îsi asumă acest rol; suma minimă pentru deschiderea unui cont de tranzactionare cu CFD-uri este de 500 Euro.