Scaderea accentuata a inflatiei in Zona Euro ar putea deveni periculoasa - analiza SSIF Equity Invest

"Inflatia în Zona Euro s-a înscris pe o pantă ce poate deveni periculoasă în cazul în care scăderea sa va continua în aceeasi măsură în lunile următoare", a arătat Cătălin Busa, director general al SSIF Equity Invest.

Oficiul European de Statistică (Eurostat) a confirmat scăderea ratei anuale a inflatiei în Zona Euro la 1,7% în luna martie, de la 1,8% în februarie. Astfel, rata anuală a inflatiei a scăzut continuu de la 2,2% în decembrie 2012, până la 1,7%, la sfârsitul primului trimestru din 2013. tinta de inflatie pe termen mediu a Băncii Centrale Europene presupune o crestere anuală mai mică, dar apropiată de 2% a indicelui armonizat al preturilor de consum pentru Zona Euro. "Din câte se vede în ultimele luni, inflatia se depărtează de plafonul de 2%, menit să asigure atât o stabilitate a preturilor, cât si o marjă pentru evitarea riscurilor deflatiei", a precizat Cătălin Busa.

Variatia inflatiei Zonei Euro în ultimii ani

Între 2001 si 2007, inflatia în Zona Euro a avut o variatie relativ redusă, respectiv între 2,3% si 2,1% pe an. Apoi, per ansamblul lui 2008, rata anuala a inflatiei a fost de 3,3%, dar în cea de-a doua parte a anului, aceasta a înregistrat o scădere extrem de abruptă; în 2009, la nivelul Zonei Euro inflatia a ajuns la 0,3%. Preturile au intrat pe crestere în următorii ani, astfel încât în 2010 rata inflatiei s-a ridicat la 1,6%, iar în 2011 s-a situat la 2,7%. În decembrie 2012, inflatia Zonei Euro a fost de 2,2%, iar de atunci a intrat pe un trend de scădere.

De ce ar fi periculoasă si ce ar arăta inflatia în scădere abruptă sub 2%

Comisia Europeană a estimat că economia Zonei Euro se va contracta cu 0,3% în 2013 si va reveni pe crestere abia în 2014. "O scădere accelerată a inflatiei în continuare si instabilitatea preturilor ar putea avea urmări care ar întârzia chiar mai mult revenirea Zonei Euro pe crestere economică", a precizat Cătălin Busa. Inflatia în scădere ar aduce cu sine riscul de a întări imaginea preturilor în scădere, atât în ceea ce îi priveste pe agentii economici, cât si în ceea priveste populatia. Astfel, atunci când vor fi luate în calcul achizitiile sau investitiile, ar apărea "speranta" că preturile ar putea scădea în continuare, iar planurile ar fi puse "în asteptare". "Amânarea investitiilor (în bunuri mobile, mijloace de productie etc) si a achizitiei bunurilor de folosintă îndelungată ar conduce în mod clar la scăderea productiei si a consumului general si ar purta cu sine chiar riscul deflatiei. Inflatia si preturile în scădere sub un anumit nivel indică cerere în scădere, iar acesta ar fi un semnal negativ privind reluarea cresterii economice în regiune", a precizat Cătălin Busa.
 

SSIF Equity Invest SA a fost înfiintată în anul 1998, fiind autorizată ca societate de servicii de investitii financiare prin Decizia nr. 3077/09.09.2003, emisă de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare. Prin Decizia CNVM nr. 23191/11.12.2008, SSIF Equity Invest SA a fost autorizată să desfăsoare servicii de investitii financiare specifice- preluarea si transmiterea ordinelor clientilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor în numele clientilor si, respectiv, administrarea portofoliilor - precum si o serie de servicii conexe (schimb valutar în legătură cu activitătile de servicii de investitii prestate etc).

Instrumentele financiare negociabile cu care operează SSIF Equity Invest sunt valorile mobiliare (actiuni, titluri de stat, obligatiuni emise de organisme publice sau private, alte titluri de împrumut cu scadenta mai mare de un an, drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni în cadrul unei majorări de capital, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca valori mobiliare), instrumentele financiare derivate (contractele futures, contracte options, alte active calificate de C.N.V.M ca instrumente financiare derivate) si titlurile de participare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

Fondurile detinute de client la SSIF Equity Invest SA sunt depozitate în numele S.S.I.F. în contul de clienti deschis special în acest scop. În calitate de intermediar, SSIf Equity Invest este membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor.

Începând cu anul 2013, SSIF Equity Invest a devenit formator de piată pe piata extrabusiera de CFD-uri, fiind prima companie româneasca ce îsi asumă acest rol; suma minimă pentru deschiderea unui cont de tranzactionare cu CFD-uri este de 500 Euro.