Semnale negative privind cele mai mari economii din Zona Euro

"Rezultatele privind productia industrială din Franta si comenzile de productie din Germania, anuntate astăzi, constituie în ansamblul lor semnale negative pentru reluarea cresterii economice în cele mai mari economii din Zona Euro, astfel încât creste probabilitatea unor alte revizuiri negative privind economia din regiune în acest an", a arătat Cătălin Busa, director general al casei de brokeraj (SSIF) Equity Invest, singura companie românească ce a devenit formator de piată pe piata extrabursieră de Contracte pentru Diferentă (CFD-uri).

Comenzile de productie din Germania au crescut în martie cu 2,2% fată de februarie, când au avansat tot cu 2,2% comparativ cu ianuarie. "Ca evolutie recentă, vestile par a fi bune, dar la nivel anual, lucrurile stau diferit: comenzile de productie au scăzut în martie si februarie 2013 fată de aceleasi luni din 2012 (cu 0,4% si, respectiv, 0,2%). În acelasi timp, comenzile de productie trebuie privite inclusiv în contextul somajului: numărul de someri din Germania a înregistrat în aprilie a doua lună consecutivă de usoară crestere; ca pondere nu a fost o crestere mare, dar semnalul este negativ", a precizat Cătălin Busa.

Pe de altă parte, productia industrială din Franta a scăzut în martie cu 0,9% comparativ cu februarie, când a înregistrat un plus de 0,8%; în ianuarie, productia industrială franceză a marcat un declin de 0,8%. Deficitul Frantei, a doua mare economie a zonei euro, a scăzut anul trecut de la 5,3% din PIB în 2011 la 4,8%, dar peste tinta de 4,5% anuntată de guvernul francez, în timp ce somajul este la cota record de 11%, conform estimării Eurostat pentru luna martie.

Economia germană s-a contractat cu 0,6% în ultimul trimestru din 2012, iar cea franceză încearcă să reintre pe o pantă de crestere economică, după o scădere de 0,3% în ultimul trimestru din 2012 si stagnare la nivelul întregului an trecut.

Revizuirile negative rămân probabile în continuare

"Vânzările retail au scăzut în Zona Euro, iar inflatia s-a înscris pe panta periculoasă asupra căreia atrăgeam atentia luna trecută, astfel încât a ajuns la 1,2% în aprilie, de la 1,7% în martie si 1,8% în februarie; inflatia si preturile în scădere indică cerere în scădere, care se va reflecta în continuare într-un nivel redus al productiei industriale", a spus Busa.

Comisia Europeană a revizuit recent prognozele pentru 2013 si anul viitor în ceea ce priveste Zona Euro: scăderea economică din acest an va fi mai mare decât cea estimată anterior (respectiv 0,4%), iar cresterea de anul viitor- mai mică (1,2% în loc de 1,4%). Franta va înregistra, cel mai probabil o scădere economică în 2013, în timp ce Germania se asteaptă la o anumită crestere în acest an. "Oficiali din UE si FMI au arătat recent limitele politicii de austeritate; este clar că se vor contura alte diferite directii pentru stimularea relansării cresterii economice în regiune, dar definirea, implementarea si obtinerea rezultatelor vor necesita timp, asa încăt pare din ce în ce mai putin probabilă o crestere de peste 1% a economiei Zonei Euro anul viitor", a arătat Cătălin Busa.

SSIF Equity Invest SA a fost înfiintată în anul 1998, fiind autorizată ca societate de servicii de investitii financiare prin Decizia nr. 3077/09.09.2003, emisă de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare. Prin Decizia CNVM nr. 23191/11.12.2008, SSIF Equity Invest SA a fost autorizată să desfăsoare servicii de investitii financiare specifice- preluarea si transmiterea ordinelor clientilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor în numele clientilor si, respectiv, administrarea portofoliilor- precum si o serie de servicii conexe (schimb valutar în legătură cu activitătile de servicii de investitii prestate etc).

Instrumentele financiare negociabile cu care operează SSIF Equity Invest sunt valorile mobiliare (actiuni, titluri de stat, obligatiuni emise de organisme publice sau private, alte titluri de împrumut cu scadenta mai mare de un an, drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni în cadrul unei majorări de capital, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca valori mobiliare), instrumentele financiare derivate (contractele futures, contracte options, alte active calificate de C.N.V.M ca instrumente financiare derivate) si titlurile de participare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

Fondurile detinute de client la SSIF Equity Invest SA sunt depozitate în numele S.S.I.F. în contul de clienti deschis special în acest scop. În calitate de intermediar, SSIf Equity Invest este membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor.

Începând cu anul 2013, SSIF Equity Invest a devenit formator de piată pe piata extrabusiera de CFD-uri, fiind prima companie româneasca ce îsi asumă acest rol; suma minimă pentru deschiderea unui cont de tranzactionare cu CFD-uri este de 500 Euro.