Romania si Leul - afectate de deprecierea perspectivelor din Zona Euro pentru 2013

"În contextul estimărilor furnizate în data de 6 iunie de către Banca Centrală Europeană (BCE) privind scăderea economică mai pronuntată a zonei euro în acest an   (-0,6%, în revizuire de la -0,5%), România va fi, cel mai probabil, afectată în continuare de evolutiile externe nefavorabile. Vânzările masive de lei din ultimele zile au reprezentat efectul închiderii unor pozitii pe piata titlurilor de stat de către investitorii străini, pe fondul cresterii aversiunii pentru risc în zonele emergente, iar pe viitor nu este exclus să asistăm chiar la o anumită crestere a costului de finantare a statului român", a arătat Cătălin Busa, director general al casei de brokeraj (SSIF) Equity Invest, singura companie românească ce a devenit formator de piată pe piata extrabursieră de Contracte pentru Diferentă (CFD-uri).
 
Cu ocazia sedintei de politică monetară a Băncii Centrale Europene de ieri, oficialii au decis păstrarea nivelului ratei de dobândă la minimul istoric de 0,5%, guvernatorul Mario Draghi declarând că, la momentul curent, situatia din piată nu necesită o nouă interventie din partea autoritătii monetare. Pe fondul lipsei unei decizii de relaxare monetară suplimentară, moneda europeană s-a apreciat pe majoritatea fronturilor valutare, marcând un avans considerabil si în fata dolarului american pe parcursul întregii zile.

Prognoza de crestere economică oferită de BCE a fost revizuită în scădere pentru zona euro, ilustrând o contractie economică de 0,6% pentru acest an, de la scăderea de 0,5% estimată în martie, în timp ce, pentru anul 2014, BCE se asteaptă la o rată de crestere economică de 1,1%, cu 0,1% mai mult fată de estimările anterioare. Totodată, riscurile inflationiste pentru zona euro sunt apreciate în scădere, BCE revizuind prognoza pentru inflatie de la 1,6% la 1,4% pentru anul în curs, sub tinta de politică monetară de 2%.

"Cuantificarea efectelor diminuării ratei de dobândă din sedinta BCE din luna mai va dura o perioadă; pe de altă parte, conditiile în continuă deterioare din piata muncii, rata de crestere economică sub asteptări si primele de risc în crestere cerute de investitori reprezintă probleme esentiale pentru dezvoltarea economică în cadrul zonei euro. Mesajul transmis de Banca Centrală Europeană îndeamnă investitorii să astepte o revenire graduală a economiei din anul 2014, oferind sustinere suficientă privind o eventuală interventie în scopul de a corecta posibilele dezechilibre viitoare", a precizat Cătălin Busa.

Aprecierea Euro de ieri- pe majoritatea fronturilor valutare- a sustinut o dată în plus moneda unică  în raport cu Leul. "O anumită miscare de corectie a Leului în perioada următoare va fi posibilă, în contextul în care evolutia unor indicatori macroeconomici importanti pentru pietele financiare va favoriza, la rândul său, acest lucru", a arătat Cătălin Busa.
 
SSIF Equity Invest SA a fost înfiintată în anul 1998, fiind autorizată ca societate de servicii de investitii financiare prin Decizia nr. 3077/09.09.2003, emisă de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare. Prin Decizia CNVM nr. 23191/11.12.2008, SSIF Equity Invest SA a fost autorizată să desfăsoare servicii de investitii financiare specifice- preluarea si transmiterea ordinelor clientilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor în numele clientilor si, respectiv, administrarea portofoliilor- precum si o serie de servicii conexe (schimb valutar în legătură cu activitătile de servicii de investitii prestate etc)

Instrumentele financiare negociabile cu care operează SSIF Equity Invest sunt valorile mobiliare (actiuni, titluri de stat, obligatiuni emise de organisme publice sau private, alte titluri de împrumut cu scadenta mai mare de un an, drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni în cadrul unei majorări de capital, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca valori mobiliare), instrumentele financiare derivate (contractele futures, contracte options, alte active calificate de C.N.V.M ca instrumente financiare derivate) si titlurile de participare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

Fondurile detinute de client la SSIF Equity Invest SA sunt depozitate în numele S.S.I.F. în contul de clienti deschis special în acest scop. În calitate de intermediar, SSIf Equity Invest este membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor.

Începând cu anul 2013, SSIF Equity Invest a devenit formator de piată pe piata extrabusiera de CFD-uri, fiind prima companie româneasca ce îsi asumă acest rol; suma minimă pentru deschiderea unui cont de tranzactionare cu CFD-uri este de 500 Euro.