Pietele financiare si economiile emergente suporta consecintele schimbarilor posibile in strategia FED

Impactul posibilitătii anuntate de FED privind reducerea în 2013 si, respectiv, anul viitor- eliminarea stimulentelor monetare s-a resimtit în principal în activele cu risc, investitorii iesind masiv de la cumpărare de pe pietele respective: monedele emergente s-au depreciat; de asemenea, multe dintre mărfuri au marcat pierderi importante. "Investitorii încep deci să înglobeze în preturi efectul retragerii graduale a autoritătii monetare americane din suportul oferit economiei sub formă de stimuli monetari", a arătat Cosmin Enache, Director de Operatiuni al casei de brokeraj (SSIF) Equity Invest, singura companie românească ce a devenit formator de piată pe piata extrabursieră de Contracte pentru Diferentă (CFD-uri).
 
Impactul declaratiilor FED ajunge si la moneda natională. Leul s-a depreciat cu cca 0,5% în primele 3 ore după anunt

Ieri, la finalul întâlnirii lunare a FOMC (Federal Open Market Committee), guvernatorul Ben Bernanke a explicat publicului directia viitoare a politicii monetare americane. Conform declaratiilor, oficialii sunt pregătiti să diminueze ritmul de cumpărări de active începând cu toamna acestui an, în conditiile în care economia americană continuă să performeze în linie cu asteptările FED-ului. Programul de stimulente monetare QE3 este prevăzut să ajungă la final la mijlocul anului viitor, moment în care, conform prognozelor oficiale, rata somajului ar trebui să ajungă la 6,5-6,8%, iar inflatia să se situeze în jurul tintei de politică monetară de 2%. În ceea ce priveste rata dobânzii, majoritatea membrilor estimează o eventuală majorare undeva pe parcursul anului 2015, însă doar în cazul în care conditiile din economia reală de la momentul respectiv vor sustine o astfel de decizie. "În esentă, mesajul transmis de FED aseară induce investitorilor mult mai multă încredere, oficialii sustinând în mod clar că în conditiile unui scenariu advers sunt pregătiti să intervină, chiar prin majorarea celor 85 miliarde USD folositi în prezent lunar pentru cumpărări directe", a precizat Cosmin Enache.
 
Ca urmare a deciziilor FED, dolarul american a crescut fată de euro cu 1% în doar o singură oră, iar miscarea de apreciere a continuat inclusiv pe parcursul primei jumătăti a zilei de astăzi. De asemenea, în zonele emergente impactul deciziilor FED s-a resimtit acut imediat după anunt, bursele din regiune marcând scăderi importante, iar investitorii majorând primele de risc cerute pentru detinerile de active; monedele locale s-au depreciat masiv în fata monedei euro. Leul românesc, de exemplu, a înregistrat, ieri, între orele 21.00 si 24.00 o scădere de cca 0,5%, Forintul s-a depreciat cu 1,1% în acelasi interval, iar Zlotul polonez a scăzut cu aproximativ 0,6%. Tendintele s-au mentinut, de asemenea, în prima jumătate a zilei de 20 iunie.
 
O miscare prematură a FED ar putea impacta negativ inclusiv revenirea economică a UE

 Mai mult decât eventuala iesire a FED-ului din programul QE3, situatia macroeconomică globală este destul de incertă: zona euro se confruntă în continuare cu recesiunea si cu perspectiva unei reveniri economice destul de lente în 2014, iar China dă semne de o criză de lichidităti pe termen scurt. "Este posibil ca o eventuală miscare prematură a FED-ului să îngreuneze si mai mult revenirea economică din UE, efect care este de asteptat să fie luat în calcul de Banca Centrală Europeană pe parcursul sedintelor sale viitoare. Perioada următoare este extrem de importantă întrucât investitorii vor fi nevoiti să îsi asume mai multe riscuri, eliminarea suportului oferit de băncile centrale majorând, cel mai probabil, primele de risc, cu efectele de rigoare inclusiv asupra României, desigur", a arătat Cosmin Enache.
 
SSIF Equity Invest SA a fost înfiintată în anul 1998, fiind autorizată ca societate de servicii de investitii financiare prin Decizia nr. 3077/09.09.2003, emisă de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare. Prin Decizia CNVM nr. 23191/11.12.2008, SSIF Equity Invest SA a fost autorizată să desfăsoare servicii de investitii financiare specifice- preluarea si transmiterea ordinelor clientilor privind unul sau mai multe instrumente financiare, executarea ordinelor în numele clientilor si, respectiv, administrarea portofoliilor- precum si o serie de servicii conexe (schimb valutar în legătură cu activitătile de servicii de investitii prestate etc).

Instrumentele financiare negociabile cu care operează SSIF Equity Invest sunt valorile mobiliare (actiuni, titluri de stat, obligatiuni emise de organisme publice sau private, alte titluri de împrumut cu scadenta mai mare de un an, drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni în cadrul unei majorări de capital, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca valori mobiliare), instrumentele financiare derivate (contractele futures, contracte options, alte active calificate de C.N.V.M ca instrumente financiare derivate) si titlurile de participare la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

Fondurile detinute de client la SSIF Equity Invest SA sunt depozitate în numele S.S.I.F. în contul de clienti deschis special în acest scop. În calitate de intermediar, SSIf Equity Invest este membru fondator al Fondului de Compensare a Investitorilor.

Începând cu anul 2013, SSIF Equity Invest a devenit formator de piată pe piata extrabusiera de CFD-uri, fiind prima companie româneasca ce îsi asumă acest rol; suma minimă pentru deschiderea unui cont de tranzactionare cu CFD-uri este de 500 Euro.