Cum evaluezi riscurile SSM la locul de munca

Securitatea și Sănătatea în Muncă – legislația în vigoare

Securitatea și Sănătatea în Muncă (Protecția Muncii) este un domeniu reglementat atât prin legislația locală, cât și prin directive la nivelul Uniunii Europene care sunt obligatorii și care trebuie să se regăsească în legislația națională. Toate aceste norme au ca obiectiv implementarea și respectarea măsurilor necesare care garantează sănătatea și siguranța la locul de muncă, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor la locul de muncă. Beneficiarii acestor măsuri sunt în aceeași măsura angajații și angajatorii.

Companiile care oferă servicii de SSM au echipe de experți care îți asigură consultanță cu privire la toate măsurile care trebuie implementate conform actualizărilor legislației în vigoare și normelor de protecția muncii.

Evaluarea riscurilor SSM la locul de muncă este o obligație a angajatorului conform Legii nr. 319/2006 actualizată, care conține următoarele prevederi:

Art. 7, al. 4, lit. a - Angajatorul are obligația să evalueze riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanțelor sau preparatelor chimice utilizate și la amenajarea locurilor de muncă;

Art. 12. - Angajatorul are obligația să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

Art. 13, lit. b - Angajatorul are obligația să întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;

Art. 16 - Angajatorul trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorii desemnați sau reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, în vederea îndeplinirii atribuțiilor și în conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la: evaluarea riscurilor și măsurile de protecție, prevăzute la Art. 12 alin. (1) lit. a) si b).

Ce înseamnă evaluarea riscurilor SSM și cum se realizează?

Evaluarea riscurilor la locul de muncă este o etapă importantă pentru prevenirea sau reducerea riscurilor de accidente de muncă sau boli profesionale. Prin acest proces de evaluare compania se asigură că poate anticipa acele situații care pot amenința siguranța lucrătorilor și pot duce la producerea de accidente sau îmbolnăviri. Este foarte important pentru angajator sa anticipeze și să prevină, nu doar să reacționeze după petrecerea evenimentelor.

Procesul de evaluarea se face pentru fiecare poziție din companie și pentru fiecare activitate cu toate echipamentele utilizate. În acest proces se apelează la ajutorul specialiștilor dar sunt implicați și lucrătorii sau reprezentanții lor, pentru o mai bună înțelegere a fiecărei etape de muncă. La final, documentarea realizată poate ajuta atât la implementarea măsurilor pentru reducerea riscurilor, cât și la îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Evaluarea riscurilor SSM în 4 pași

Un proces de evaluare complet și eficient trebuie desfășurat în mai multe etape, pentru un rezultat corect și coerent.

Etape recomandate:

1. Planificarea organizării și coordonării, prin desemnarea echipei de evaluare. Se stabilesc persoanele implicate, responsabilitățile fiecărui membru al echipei și se asigură participarea lucrătorilor sau reprezentanților acestora.

2. Identificare și evaluare. În această etapă se stabilesc ariile de interes, posturile de lucru și zonele de evaluare. În fiecare post se identifică probleme, pericole specifice și riscuri existente sau potențiale. Riscurile trebuie evaluate în funcție de gravitate, probabilitatea de accidentare sau îmbolnăvire, și la final se obține un clasament al riscurilor în funcție de importanță. De asemenea, pericolele trebuie fie îndepărtate, fie analizate dacă eliminarea lor complete nu este posibilă.

3. Planul de acțiune conține lista de măsuri care trebuie luate pentru eliminarea sau controlarea riscurilor. În această etapă intră orice măsură tehnică, organizatorică, sanitară, dar și responsabili și orizontul de timp în care trebuie implementat planul.

4. Raportare și monitorizare: raportul este o dovadă a procesului de evaluare SSM și a măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă sau a îmbolnăvirilor profesionale. Monitorizarea permanentă verifică atât implementarea planului de acțiune, cât și eficiența lui.