Noile reguli privind compensarea investitorilor propuse de ASF, criticate de Asociatia Brokerilor

Asociatia Brokerilor atentionează că modificările aduse procedurii de compensare a investitorilor prin Proiectul de Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de Compensare a Investitorilor, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) pe website-ul propriul, la data de 25 februarie 2015, pot conduce la functionarea neadecvată a schemei de compensare, prin diminuarea în mod nejustificat a fondurilor, datorată compensării în situatii insuficient documentate sau în situatii care sunt de competenta organelor penale.

Prin eliminarea mentiunii exprese ca investitorul compensabil să fie client al membrului Fondului de compensare (intermediar sau S.A.I.), în baza unui contract de prestare de servicii si activităti de investitii, corelată cu posibilitatea ca, în cazul în care contractul în cauză a fost pierdut, distrus sau deteriorat, acesta să poată fi înlocuit cu orice alte documente care atestă relatia dintre persoana respectivă si intermediar/S.A.I., fără ca proba să se facă în conditiile Codului Civil si al Codului de Procedură Civilă, se induce riscul de abuzuri din partea unor investitori rău intentionati.

De asemenea, proiectul include în operatiunile de „încredintare de fonduri bănesti si/sau instrumente financiare” care fac obiectul compensatiei si operatiunile frauduloase prin care un membru al Fondului îsi însuseste fonduri bănesti si/sau instrumente financiare necuvenite, fără să tină cont că „încredintarea” exprimă manifestarea de vointă a părtilor, care are drept scop prestarea de servicii si activităti de investitii. În plus, noile prevederi consideră că simpla sesizare a organelor competente în acest caz reprezintă titlu de creantă. Fondul, constituit prin contributia membrilor săi, nu poate compensa decât creante născute din contractele de prestări de servicii si activităti de investitii financiare pe care acestia le-au încheiat cu investitorii.

 Practicile frauduloase ale angajatilor intermediarilor/S.A.I.-urilor, cu sau fără complicitatea titularilor fondurilor/instrumentelor, sunt de competenta organelor penale, iar titlul de creantă al părtii vătămate se stabileste prin hotărâre judecatorească executorie. Pentru preventie, intermediarii si personalul acestora sunt supusi regulilor de conduită incluse în reglementările specifice. Prin procedura de compensare în cazul actiunilor frauduloase cuprinsă în proiect, se deschide calea unor fraude prin complicitate între angajati ai intermediarilor /S.A.I –urilor si investitori, beneficiind de compensare din partea Fondului, care ulterior se vor răsfrînge negativ asupra tuturor membrilor Fondului.

Mai mult, Fondul este obligat să facă plăti compensatorii, în baza unor liste succesive, si pentru creantele înscrise de judecătorul-sindic în mod provizoriu în tabelul definitiv al tuturor creditorilor, urmând ca recuperarea sumelor plătite cu titlu provizoriu, în cazul în care se constată că investitorii respectivi nu erau compensabili sau nu erau îndreptătiti la plata integrală a sumei în cauză, să se facă de către organul competent, care le va transfera Fondului, respectiv de către Fond, dacă acesta este desemnat organ competent.

Asociatia Brokerilor consideră că toate aspectele mentionate se vor reflecta în plati efectuate de Fond către persoane nedreptătite, care vor conduce la diminuarea capacitătii Fondului de a onora cererile justificate, si la cresterea, la niveluri nesustenabile, a contributiei intermediarilor si S.A.I.-urilor, chiar dacă acestia îsi desfăsoară activitatea în conditii de legalitate si conduită profesională, având ca rezultat imposibilitatea Fondului de a-si realiza scopul definit prin lege.