Pilonul III are nevoie de stimulente fiscale serioase
Nivelul de deductibilitate aferent pensiilor facultative, de 200 de euro, este aproape nesemnificativ în România comparativ cu alte ţări, unde acesta se situează la 2.000-3.000 euro. Reticenţa angajatorilor de a contribui la fondurile de pensii facultative (Pilonul III), fie în numele salariaţilor, fie alături de aceştia, este motivată de o serie întreagă de factori, dintre care cel mai important ţine de nivelul deductibiliăţii fiscale.

"Stimulentul fiscal pentru pensiile facultative nu este atât de atractiv, astfel încât să intereseze angajatorul să facă acest lucru. Pentru că, atunci când va decide să contribuie la un fond, el îşi va lua o obligaţie operaţională faţă de angajaţi. Deductibilitatea fiscală este atât de redusă, încât mulţi dintre angajatori consideră că salariaţii nu vor fi interesaţi de o sumă atât de mică", a explicat directorul general al ING Fond de Pensii, Radu Vasilescu.

Conform legislaţiei, atât angajatorul, cât şi angajatul beneficiază de deductibilitate în limita a 200 de euro anual la calculul impo-zitului pe profit, respectiv pe venit.
Potrivit reprezentantului subsidiarei de pensii private a grupului ING, în alte ţări est europene, stimulentul fiscal depăşeşte de peste zece nivelul stabilit în România.

"Toţi banii care pleacă din buzunarele participanţilor către fondurile de pensii facultative contribuie la creşterea gradului de economisire. Sunt bani care pleacă din zona de consum în cea de economisire, cu efecte benefice asupra întregii economii, mai ales într-un an ca 2008, în care problemele legate de creşterea ratei inflaţiei sunt destul de acute. Efectele unei deductibilităţi fiscale mai mari sunt de departe mult mai importante decât pierderile pe care le-ar înregistra bugetul de stat, prin necolectarea impozitului pentru acele sume", consideră Radu Vasilescu. Potrivit acestuia, nivelul de deductibilitate pentru contribuţiile aferente pensiilor facultative ar trebui să crească la 1.000 de euro anual, pentru ca această sumă să devină relevantă pentru participanţii la sistem.

"România are nevoie de creşterea gradului de economisire şi doar depozitele bancare nu sunt suficiente pentru a atinge această ţintă. În plus, produsele bancare sunt instrumente pe termen scurt, cu scadenţe de până la un an. Pe când banii investiţi într-o pensie facultativă rămân în fondul ales de participant pe termen lung", a precizat Vasilescu.

În cazul în care un angajator alege să folosească pensia facultativă ca instrument de motivare a angajaţilor, contribuţiile pot fi plătite fie în numele angajaţilor, fie împreună cu aceştia. Decizia depinde de înţelegerile dintre angajatori şi sindicate sau chiar de ceea ce se stabileşte prin negociere directă cu fiecare salariat.

"Apare însă o altă problemă în cazul în care una dintre părţi nu contribuie. Firesc ar fi ca, dacă per total – angajat şi angajator - sunt deductibili fiscal 400 de euro, atunci cel care alege să contribuie singur ar trebui să beneficieze de întreaga deductibilitate fiscală", a arătat Vasilescu.

În opinia acestuia, ar trebui prevăzută şi o perioadă minimă în care angajatul trebuie să rămână la angajatorul plătitor de contribuţii la un fond de pensii facultative. Dacă sala-riatul alege un alt loc de muncă, în această perioadă minimă, stabilită de comun acord cu angajatorul, atunci va trebui să returneze acestuia sumele plătite ca şi contribuţie.

O astfel de măsură ar creşte interesul companiilor pentru produsele de pensii facultative, este de părere reprezentantul ING Fond de Pensii. "Astfel, angajatorul va avea certitudinea că plăţile efectuate pentru Pilonul III îi determină pe salariaţi să rămână în cadrul societăţii un anumit interval de timp, mai ales dacă acesta alocă fonduri în pregătirea şi perfecţionarea profesională a angajatului", a arătat Radu Vasilescu.

Legislaţia care reglementează pensiile facultative ar trebui modificată în sensul relaxării limitelor investiţionale şi introducerea altor tipuri de instrumente financiare, cum ar fi obligaţiunile ipotecare, a explicat reprezentantul ING Fond de Pensii. Nivelul de deductibilitate în sistemul pensiilor facultative (pilonul III) ar putea creşte de la 200 de euro la 500-600 euro într-o primă fază, pentru ca tot mai mulţi angajaţi să beneficieze de pensii facultative, a declarat preşedintele Comisiei de Buget-Finanţe a Senatului României, Aron Popa.

"Nivelul de deductibilitate în ce priveşte pensiile facultative este foarte mic în România comparativ cu alte ţări, unde acesta se situează la nivelul de 2.000-3.000 euro. Prin urmare, este nevoie de o creştere a acestei deductibilităţi", a declarat Popa.

Dana Dobre, revista Financial Director,
partener www.SMARTfinancial.ro