Piata romaneasca de asigurari este stabila, apreciaza CSA
Din monitorizarea activitătii si situatiilor financiare ale asigurătorilor, exercitată permanent de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) pe baza raportărilor lunare transmise de acestea, rezultă că societătile de asigurare nu se confruntă cu probleme majore.

Astfel, CSA analizează periodic indicatorii specifici precum lichiditatea, constituirea rezervelor tehnice, suficienta si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice si solvabilitatea, pentru a detecta din timp eventualele probleme majore care ar putea afecta capacitatea financiară a societătilor de asigurare autorizate, indiferent de cota de piată detinută de acestea.

Monitorizarea pe baza raportărilor este dublată de controale periodice si inopinate pe care CSA le efectuează la sediile asigurătorilor, conform tematicii de control stabilite sau cu privire la aspecte punctuale.

În pofida scăderii primelor brute subscrise, evolutie caracteristică acestei perioade de criză economică, asigurătorii au reusit să mentină rezervele tehnice la un nivel similar cu cel din 2009 si dispun de lichidităti pentru a-si onora obligatiile asumate fată de asigurati.

Dacă ne referim exclusiv la activitatea de asigurări obligatorii RCA, rezervele de daune avizate, dar si cele de daune neavizate înregistrează cresteri de peste 20%, fapt observat de altfel si în anii anteriori. În crestere sunt si despăgubirile totale plătite de către asigurători, chiar dacă se observă o usoară tendintă de scădere a numărului de daune raportate de păgubitii RCA.

În ceea ce priveste activitatea de subscriere a riscurilor de catastrofe naturale, aceasta poate fi practicată numai de către asigurătorii autorizati de CSA în acest sens, iar una dintre principalele conditii pe care trebuie să le îndeplinească este aceea de a avea reasigurare. Conform raportărilor transmise de aceste societăti, retinerea proprie din valoarea totală a răspunderilor asumate prin contractele care acoperă si riscuri de catastrofe este de numai 5%.

În concluzie, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor apreciază că piata de asigurări este stabilă financiar si datele disponibile în prezent nu indică semne de îngrijorare cu privire la evolutia acesteia.

În nicio situatie, asiguratii si păgubitii de răspundere civilă nu vor avea de suferit, întrucât CSA nu va ezita să ia măsuri în cazul în care societătile întâmpină dificultăti în plata despăgubirilor. De asemenea, CSA are la dispozitie suficiente pârghii de interventie pentru a preveni o eventuală deteriorare a stabilitătii financiare a pietei, inclusiv aceea de a solicita majorări de capital. Dacă avem în vedere valoarea majorărilor de capital aprobate la societătile de asigurare în 2010, de circa 80 milioane euro, în conditii economice nefavorabile, apreciem că actionarii acestora sunt dispusi să îsi sustină în continuare investitiile pe piata românească.

CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este singura autoritate împuternicită prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentială si control a activitătii de asigurare în România, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii.
Potrivit legii, scopul întregii activităti a CSA este apărarea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitătii activitătii de asigurare în România.

CSA este membru cu drepturi depline al EIOPA - Autoritatea Europeană de Asigurări si Pensii Ocupationale (care a substituit CEIOPS de la 1 ianuarie 2011), EIOPC – Comitetul European pentru Asigurări si Pensii Ocupationale si IAIS - Asociatia Internatională a Supraveghetorilor în Asigurări, reprezentând astfel România din perspectiva aportului tehnic de specialitate la elaborarea si amendarea reglementărilor europene specifice domeniului asigurărilor.