Roumanie Assurance International transfera portofoliul de asigurari la ARDAF
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a aprobat transferul portofoliului de asigurări generale al societătii Roumanie Assurance International S.A. către societatea Asigurare Reasigurare ARDAF S.A.

Au fost transferate toate cele 649 de contracte de asigurare emise de Roumanie Assurance International până la data de 31 iulie 2010 si care au fost în vigoare la data încheierii Procesului verbal de predare-primire, respectiv 28 decembrie 2010.

Contractele de asigurări transferate sunt încadrate în următoarele clase de asigurări generale prevăzute de legislatia în vigoare: 1–de accidente, 2–de sănătate, 3–de mijloace de transport terestru (altele decât cele feroviare), 8–de incendiu si alte calamităti naturale, 13–de răspundere civilă generală, 15–de garantii, 16–de pierderi financiare, 18–de asistentă a persoanelor aflate în dificultate în cursul deplasărilor.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor subliniază faptul că transferul de portofoliu nu afectează interesele asiguratilor, întrucât clauzele contractelor de asigurare preluate nu au fost modificate.

Decizia nr.60/28.01.2010 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări generale de la Societatea ROUMANIE ASSURANCE INTERNATIONAL S.A. la Societatea ASIGURARE REASIGURARE ARDAF S.A. a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.103/09.02.2011.

CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este singura autoritate împuternicită prin lege cu atributii de autorizare, supraveghere prudentială si control a activitătii de asigurare în România, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii.

Potrivit legii, scopul întregii activităti a CSA este apărarea drepturilor asiguratilor si promovarea stabilitătii activitătii de asigurare în România.

CSA este membru cu drepturi depline al EIOPA - Autoritatea Europeană de Asigurări si Pensii Ocupationale (care a substituit CEIOPS de la 1 ianuarie 2011), EIOPC – Comitetul European pentru Asigurări si Pensii Ocupationale si IAIS - Asociatia Internatională a Supraveghetorilor în Asigurări, reprezentând astfel România din perspectiva aportului tehnic de specialitate la elaborarea si amendarea reglementărilor europene specifice domeniului asigurărilor.