Generali Asigurari a crescut in 2010 cu 8% pe segmentul de asigurari de viata
In anul 2010, compania Generali Asigurări a obţinut o creştere de 8% pe segmentul de asigurări de viaţă, ajungând la un volum de prime brute subscrise de 91 milioane lei. Cea mai bună evoluţie (+19%) a înregistrat-o segmentul unit-linked, urmat de asigurările individuale tradiţionale (+7%) şi cele de grup (+3,5%). Două realizări importante ale anului 2010 au fost consolidarea portofoliului de clienţi şi reducerea ratei de reziliere a poliţelor de viaţă.

„Suntem foarte mulţumiţi de performanţa obţinută pe segmentul de asigurări de viaţă, care se situează, conform estimărilor specialiştilor, peste media pieţei. Avem încredere că strategia noastră de dezvoltare a portofoliului existent de produse şi de lansare a altora noi, adaptate nevoilor actuale ale clienţilor, precum şi menţinerea unor standarde foarte ridicate în ceea ce priveşte serviciile acordate, ne-au oferit un avantaj competitiv important, pe care suntem hotărâţi să îl menţinem şi în 2011”, a declarat Marie Kovářová, Director General Generali Asigurări.

Per ansamblu, compania a obţinut în 2010 un volum total de prime brute subscrise de 440 milioane lei, cu 13% mai mic în comparaţie cu perioada similară a anului precedent. Segmentul de asigurări generale a scăzut cu 17% faţă de anul trecut, până la valoarea de 349 milioane lei. Diminuarea subscrierii a fost determinată de involuţia generală a pieţei auto şi, în particular, a celei de leasing, factori dublaţi de scăderea veniturilor populaţiei.

În pofida scăderii în ansamblu a segmentului de asigurări generale, compania a înregistrat creşteri importante pe alte linii de business non-auto: credite şi garanţii (+155%), asistenţă turistică (+154%), răspundere civilă profesională (+15%), asigurări de locuinţă (+8%) şi asigurări de incendiu pentru riscuri industriale (+6%).

„Ne dorim un business sănătos şi profitabil, iar acest obiectiv nu poate fi atins fără o filozofie de subscriere prudentă. Vom lua în continuare toate măsurile necesare pentru menţinerea unui portofoliu echilibrat, prin limitarea ponderii asigurărilor auto şi dezvoltarea altor linii de asigurare. Acţiunile derulate anul trecut, printre care procesul de selecţie în cadrul portofoliului auto a unui nucleu de clienţi, caracterizaţi prin responsabilitate în trafic şi care apreciază valoarea unor servicii de calitate, pe care i-am premiat prin tarife preferenţiale, sunt parte a acestei strategii. Credem că aceste măsuri de fidelizare si recompensare a asiguraţilor responsabili sunt sănătoase atât pentru companie, cât şi pentru clienţi, care vor putea beneficia în continuare de servicii de calitate ridicată”, a explicat Marie Kovářová.

„În 2011 vom continua să dezvoltăm asigurările de viaţă, dar vom susţine totodată şi alte linii de business cu potenţial de dezvoltare, cum ar fi segmentul de asigurări de locuinţă, cel de asistenţă turistică, asigurările corporate şi asigurările de daune la proprietăţi. De asemenea, anul acesta vom continua investiţiile în profesionalizarea forţei proprii de vânzări şi în consolidarea relaţiei cu partenerii, cu scopul de a îmbunătăţi rezultatele de vânzări şi parametrii de profitabilitate”, a concluzionat Directorul General al companiei.