Allianz - Tiriac Asigurari - schimbari la nivelul structurii organizationale a companiei
Începând din data de 1 iulie 2011, Daniela Grigore este Directorul Executiv Operaţiuni (Chief Operational Officer - COO) al Allianz-Ţiriac Asigurări. Ea va coordona toate ariile operaţionale ale companiei, respectiv diviziile daune, tehnologia informaţiei (IT) şi operaţiunile de tip back-office privind managementul poliţelor şi al intermediarilor. De la aceeaşi dată, compania are un nou Director Executiv Financiar (Chief Financial Officer – CFO), în persoana lui Cristian Ionescu, care va coordona activităţile diviziilor financiar-contabilitate, controlling şi investiţii.

Daniela Grigore (în vârstă de 49 de ani) are o experienţă de peste 20 de ani în asigurări, activând în acest domeniu din anul 1991. În ultimii 4 ani, ea a îndeplinit funcţia de Director Executiv responsabil cu daunele în cadrul Allianz-Ţiriac, reuşind în 2008 să implementeze cu succes la nivelul companiei un proiect extrem de important – centralizarea procesului de soluţionare a daunelor. Astăzi, Allianz-Ţiriac este recunoscută pentru calitatea serviciilor de despăgubire pe care le oferă clienţilor săi.

„Prin numirea Danielei Grigore în funcţia de Director Executiv Operaţiuni dorim să continuăm să ne îmbunătăţim eficienţa şi performanţele operaţionale, dar mai ales ne propunem să creştem calitatea serviciilor oferite clienţilor”, declară Rangam Bir, Directorul General al Allianz-Ţiriac Asigurări.

Toate procesele primare în care clientul interacţionează direct cu Allianz-Ţiriac (emiterea de poliţe, colectarea primelor, soluţionarea daunelor, reînnoirea contractelor de asigurare) vor fi coordonate unitar, urmărindu-se simplificarea şi standardizarea acestora, fiind astfel posibilă integrarea cu uşurinţă a celor mai bune practici înregistrate în fiecare din ariile respective.

Activitatea operaţională a companiei, inclusiv procesele IT absolut indispensabile bunei funcţionări vor putea fi monitorizate şi evaluate în baza unor indicatori de performanţă specifici, iar resursele necesare desfăşurării acestor procese vor putea fi optim gestionate şi alocate.

Obiectivul final este, prin urmare, acela de a oferi servicii de calitate clienţilor, precum şi soluţii inovatoare, adaptate nevoilor lor, în condiţiile îmbunătăţirii eficienţei interne.

Începând cu data numirii sale în funcţia de COO, Daniela Grigore va face parte din Consiliul Director al Allianz-Ţiriac, alături de directorul general al companiei - Rangam Bir şi de directorul general adjunct, responsabil cu activităţile de vânzări - Ileana Cucoş. Consiliul Director este structura executivă superioară cu rol decizional care coordonează activitatea diviziilor şi departamentelor din Administraţia Centrală şi a unităţilor teritoriale în vederea implementării strategiei companiei.

Cristian Ionescu, noul CFO al companiei lucrează în asigurări de 13 ani, experienţa sa în domeniu fiind legată în ultimii 11 ani de activitatea desfăşurată în cadrul Allianz-Ţiriac Asigurări. În perioada 1995-2011, Cristian Ionescu a fost şeful diviziei financiare din cadrul companiei. Începând cu data de 1 iulie 2011, el va avea responsabilitatea implementării strategiei financiare a Allianz-Ţiriac Asigurări, prin promovarea principiilor prudenţiale în domeniul managementului riscurilor. Rolul său va fi acela de a coordona activităţile financiar-contabile, de controlling şi investiţionale.

Începând cu data de 1 iulie 2011, Cristian Ionescu este, de asemenea, membru al Comitetului Executiv al Allianz-Ţiriac, structură ce reuneşte pe lângă membrii Consiliului Director (Directorul General, Directorul General Adjunct şi COO), pe şefii diviziilor de subscriere asigurări generale, respectiv de viaţă, Directorul diviziei IT şi Directorul executiv al Allianz-Ţiriac Pensii Private.

“Prin numirea noilor COO şi CFO, am întărit echipa noastră de top-management în vederea dezvoltării viitoare a companiei, având la bază un model operaţional ce pleacă de la nevoile clientului, punând accent pe creşterea calităţii serviciilor oferite acestuia. Daniela Grigore, COO va coordona strategia operaţională ce urmăreşte simplificarea şi standardizarea proceselor în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite clienţilor. Strategia financiară va fi aria de responsabilitate a noului CFO, Cristian Ionescu, cel care va asigura promovarea unei abordări conservatoare a afacerilor, în măsură să garanteze păstrarea unei solvabilităţi şi lichidităţi optime, să genereze investiţii sigure şi cu randamente superioare, contribuind astfel la îmbunătăţirea profitabilităţii companiei. Ileana Cucoş, Directorul general adjunct va continua să coordoneze structurile de vânzări ale Allianz-Ţiriac Asigurări, implementând noua strategie de distribuţie a companiei, care vizează continuarea programelor de specializare şi segmentare a forţei de vânzări pe principalele canale de distribuţie – retail, comercial, conturi mari, brokeri, leasing şi canale alternative - astfel încât să răspundem mai bine nevoilor clienţilor şi cerinţelor partenerilor noştri”, a concluzionat Rangam Bir.