Fuziunea fondurilor de pensii facultative BRD Primo si BRD Medio, aprobata de CSSPP
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat autorizarea prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative BRD PRIMO (fond absorbit) şi BRD MEDIO (fond absorbant) administrate de către S.C. BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Potrivit prevederilor Normei nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative, procesul de autorizare a fuziunii cuprinde două etape, prealabilă şi definitivă. Autorizarea definitivă a fuziunii va putea fi decisă numai după informarea participanţilor cu privire la modalitatea şi perioada de desfăşurare a procesului de fuziune a fondurilor de pensii facultative şi obţinerii acordului majorităţii participanţilor.

Astfel, în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării anunţului privind fuziunea, participanţii care nu sunt de acord cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative ale fondului absorbant se vor putea transfera fără penalităţi de transfer la oricare alt fond de pensii facultativ. Fuziunea se va putea finaliza numai la o dată ulterioară acestui termen. 

Administratorul fondului de pensii care urmează a fi absorbit are obligaţia de a transmite participanţilor fondului de pensii facultative documentul de informare şi consultare precum şi de a publica acest document în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive.

Totodată aceste informaţii se vor regăsi pe pagina proprie de internet a administratorului fondurilor de pensii facultative implicate în fuziune, unde se vor menţine pe toată perioada de desfăşurare a fuziunii.

"Prima publicare a documentului de informare şi consultare a participanţilor în cele două cotidiene de circulaţie naţională, publicarea pe pagina proprie de internet şi transmiterea scrisorilor către participanţi se efectuează în aceeaşi zi".

"Precizăm că, de la data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii facultative, administratorului îi este interzisă încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii absorbit. Decizia de autorizare prealabilă va fi disponibilă şi pe pagina de internet www.csspp.ro, până la eliberarea autorizării definitive de fuziune", se precizeaza intr-un comunicat de presa al CSSPP.