Omilos Oradea solicita deschiderea procedurii de intrarea in insolventa a parcului comercial Era Shopping Park Oradea

SC Omilos Oradea Srl (Omilos Oradea), proprietarul parcului comercial Era Shopping Park Oradea solicită deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei, ca urmare a pierderii unei dispute legale pentru suma de 3,2 mil. euro, cu compania de construcţii “Construcţii Bihor” (Constructorul), care a participat la procesul de construire a centrului comercial.

În anul 2009, Omilos Oradea a încredinţat către firma Construcţii Bihor extinderea parcului comercial, respectiv construirea galeriei comerciale. În Procesul Verbal de recepţie, beneficiarul (Omilos Oradea) a raportat, iar Constructorul a confirmat o serie de obiecţiuni; au fost semnalate o serie de nereguli în ceea ce priveşte calitatea unor lucrări. În plus, Omilos Oradea a contestat cantităţile de materiale de construcţii pe care Constructorul a pretins că le-a folosit, întrucât expertizele independente și diferitele verificări au arătat că firma de construcții a încărcat masiv facturile cu lucrări care nu au fost executate. În concluzie, Omilos Oradea a contestat plata pentru lucrări adiționale fals declarate de Constructor și pentru lucrări de reparații care nu au fost realizate în conformitate cu prevederile contractuale.

Anul trecut, compania Construcţii Bihor s-a adresat Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR, care, fără să consulte opinia vreunui expert independent în construcţii sau orice expertiză la locul prestării lucrărilor și fără să permită oricărui martor să depună mărturie, a acceptat 100% solicitările companiei Construcţii Bihor și a respins în totalitate cererile şi apărările Omilos Oradea. Nu au fost luate în calcul memorandumurile sau solicitările Omilos privind efectuarea unei expertize independente în construcţii.
 
Prima rundă de arbitraj a desemnat câştigătoare compania de construcţii şi ca urmare Constructorul a iniţiat procedura de executare a bunurilor mobile şi imobile deţinute de Omilos Oradea. Ca urmare a acţiunilor Constructorului, Omilos Oradea şi partenerii săi consideră că reorganizarea societăţii în cadrul procedurii  simplificate a insolvenţei este în interesul Omilos Oradea şi al creditorilor. Insolvenţa voluntară va garanta protecţia şi va minimiza impactul disruptiv cauzat de acţiunile ostile ale Construcţii Bihor. Omilos Oradea va conlucra cu creditorii pentru a restructura nivelul datoriei şi pentru a continua operaţiunile fără întrerupere.