Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BRD si ProCredit Bank vor acorda credite pentru IMM cu dobanda redusa in valoare totala de 120 de milioane de euro in cadrul initiativei JEREMIE

Fondul European de Investitii (FEI) a semnat, în cadrul initiativei JEREMIE, patru noi contracte de finantare cu Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, BRD Groupe Société Générale si ProCredit Bank. Prin noile contracte, semnate în cadrul instrumentului JEREMIE de creditare cu subventie partială de dobândă, întreprinderile mici si mijlocii vor putea accesa împrumuturi pentru investitii si capital de lucru în valoare totală de 120 de milioane  de euro, beneficiind de o dobândă redusă semnificativ fată de nivelul pietei si de cerinte reduse de garantii.

Cu această ocazie, Hubert Cottogni, Deputy Director al FEI si sef al diviziei Regional Business Development, a declarat: “Noul instrument JEREMIE de finantare cu dobândă subventionată, implementat deja cu succes de EIF în alte tări, se adaugă facilitătilor JEREMIE de garantii si capital de risc deja existente în România, oferind noi optiuni de finantare pentru o gamă mai largă de întreprinderi din diverse sectoare si etape de dezvoltare. În acest mod, se demonstrează că fondurile structurale pot fi utilizate eficient pentru a sustine accesul IMM-urilor la finantare si, pornind de la  realizările actuale, putem implementa în continuare acest tip de instrumente în viitoarea politică de coeziune”.

În cadrul initiativei JEREMIE, alte două instrumente financiare pentru IMM (conform definitiei europene) au fost deja create si sunt active în Romania: garantia de portofoliu (disponibilă prin Raiffeisen Bank, BCR si Unicredit Tiriac Bank), prin intermediul căreia au fost acordate deja peste 2000 de credite în valoare totală de peste 180 de milioane de euro cu cerinte semnificativ reduse de garantii pentru IMM, si fondul de capital de risc 3TS Catalyst Romania, care a efectuat primele investitii în întreprinderi din domeniul tehnologiei.  

Cele patru noi tranzactii au fost posibile ca urmare a cresterii resurselor mandatului JEREMIE de către Guvernul României în luna noiembrie, printr-o alocare suplimentară din cadrul Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitătii Economice” 2007-2013, cofinantat din Fondul European Regional pentru Dezvoltare.  Împrumuturile se vor acorda IMM-urilor de către bănci în conditiile prevăzute în schema relevantă de ajutoare de minimis.

Principala misiune a FEI, institutie detinută în majoritate de Banca Europeană de Investitii si Comisia Europeană, este de a sustine IMM-urile europene, sprijinind accesul acestora la finantare. FEI dezvoltă instrumente de capital de risc, de garantare si microfinantare specifice acestui segment de piată. În acest sens, FEI promovează obiectivele Uniunii Europene în sprijinul inovării, cercetării si dezvoltării, antreprenoriatului, cresterii si creării de locuri de muncă.

Investitiile totale nete ale FEI în fonduri de capital de risc si private equity se ridicau la peste 6,9 miliarde euro la sfârsitul anului 2012. Cu participatii în peste 435 de fonduri, FEI este principalul jucător european pe segmentul capitalului de risc, având în vedere amploarea si gama largă a investitiilor sale, în special în segmentele high-tech si early-stage. Garantiile angajate de FEI totalizau, la sfârsitul anului 2012, 4,7 miliarde euro în peste 255 de operatiuni, pozitionând Fondul ca jucător european major în domeniul garantiilor pentru IMM-uri.

JEREMIE ("Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises") este o initiativă comună a Comisiei Europene (Directia Generală Politici Regionale) si a Băncii Europene de Investitii (din care face parte Fondul European de Investitii), care are ca obiectiv cresterea accesului la finantare pentru IMM-urile din Uniunea Europeană în cadrul Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013. JEREMIE permite Statelor Membre si Regiunilor să dedice resurse nationale si din fonduri structurale pentru a crea fonduri de participare ("holding funds") care să poată finanta IMM-urile într-un mod flexibil si inovator. Noua initiativă urmăreste dezvoltarea si încurajarea antreprenoriatului în Uniunea Europeană.

În prezent, la nivel UE, FEI gestionează 14 Fonduri de Participare JEREMIE, dintre care 7 la nivel national si alte 7 la nivel regional. În România, initiativa JEREMIE este administrată de către FEI si este finantată prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitătii Economice”, cofinantat din Fondul European Regional pentru Dezvoltare.