EIB extinde sprijinul pentru IMM-uri, intreprinderi cu capitalizare medie si municipalitati din Romania prin intermediul BCR Leasing

Banca Europeană pentru Investitii (European Investment Bank - EIB) acordă BCR Leasing un împrumut de 15 milioane Euro pentru finantarea întreprinderilor mici si mijlocii (IMM), a întreprinderilor cu capitalizare medie si a entitătilor publice din Romania care implementează proiecte în industrie, servicii si infrastructură. 

Imprumutul de 15 milioane Euro acordat BCR Leasing IFN S.A reprezinta o primă transă dintr-o linie de credit totală de 75 milioane Euro convenită cu EIB.

Acest împrumut se înscrie în strategia prioritară a EIB de a sprijini IMM-urile din Europa, în mod special în actualul context economic dificil. În acest scop, EIB îsi uneste fortele cu institutii financiare bine consolidate, precum BCR Leasing, care cunosc piata locală si care numără printre clientii lor întreprinderi mici si mijlocii, întreprinderi cu capitalizare medie si entităti publice.

In particular, IMM-urile vor fi sprijinite în activitatea de achizitie, renovare sau extindere a activelor corporale (cu exceptia terenurilor), de investitii în cercetare si dezvoltare, de consolidare a retelelor de distributie pe pietele nationale sau pe alt piete din UE si în acoperirea cerintelor de capital de lucru pe termen mediu si lung pentru finantarea activitătilor comerciale obisnuite.

Entitătile din sectoarele publice care întreprind investitii în infrastructură la scară mică si medie sau investitii comunitare sustenabile vor fi eligibile pentru a beneficia de asistentă în scopul îmbunătătirii serviciilor publice în domeniul transportului, energiei, deseurilor, telecomunicatiilor, apei, sănătătii, educatiei si locuintelor sociale.

Dl. Mihai Tanasescu, vicepresedinte EIB responsabil pentru  România, a declarat: “Fondurile EIB vor fi disponibile cu ajutorul unui nou intermediar al EIB – BCR Leasing – în vederea facilitării accesului IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie si municipalitătilor la finantări pe termen lung. Noua facilitate va consolida asistenta acordată de EIB către IMM-uri si întreprinderi cu capitalizare medie si va sprijini competitivitatea si productivitatea acestora. Dat fiind că aceste entităti reprezintă motorul economiei românesti, această operatiune va avea un impact pozitiv asupra perspectivelor de crestere economică si de creare a locurilor de muncă”.

Dl. Bogdan Speteanu, CEO al BCR Leasing, a remarcat: “Finantarea noastră are o strânsă legătură cu economia reală si cu sectorul de productie. Noi avem convingerea că dezvoltarea resurselor financiare pe care am întreprins-o împreună cu EIB va ajuta firmele locale si utilitătile publice să devină mai eficiente, inovatoare si competitive. Depunem toate eforturile pentru a oferi servicii inteligente de intermediere financiară în scopul sprijinirii economiei românesti în ansamblu si al sprijinirii societătii în realizarea nivelului de dezvoltare al UE.

Împrumutul EIB către BCR Leasing este acordat în baza Planului Comun IFI pentru Dezvoltare în Europa Centrală si de Sud-Est, care este destinat să îmbunătătească accesul la finantări pe termen lung pentru IMM-urile din Europa în vederea ameliorării efectelor crizei financiare.

Banca Europeană pentru Investitii este institutia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene si este detinută de Statele Membre UE. Ea oferă finantări pe termen lung pentru investitii solide pentru a contribui la atingerea obiectivelor UE.

BCR LEASING IFN, membră a grupului Băncii Comerciale Române, este parte a ERSTE Group, si oferă o gamă completă de servicii de leasing financiar pentru achizitia de active durabile, respectiv autovehicule (automobile, autoutilitare, flote) si echipamente (utilaje industriale, utilaje agricole, echipamente medicale, software si IT, etc.).

Banca Comerciala Romana (BCR – Romanian Commercial Bank), membră a Erste Group, este cel mai important grup financiar din România, incluzând activitătile bancare universale (retail, corporate si investitii, trezorerie si piete de capital), si acoperind societăti specializate care actionează pe piata de leasing si în managementul activelor, pensii private, bănci de locuinte si mobile banking.