Acordarea despagubirilor persoanelor care au avut depozite la CEC in vederea achizitionarii de autoturisme

In baza prevederilor OUG 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC in vederea achizitionarii de autorisme, cu modificarile si completarile ulterioare, deponentii CEC au beneficiat la 30 octombrie 2008 de acordarea efectiva a despagubirilor, constand in indexarea sumelor existente in conturile active cu indicii preturilor de consum
pana la 31 iulie 2007.

Valoarea totala a despagubirilor cuvenite deponentilor reprezinta cumulul despagubirilor individuale calculate de CEC prin indexarea, de la data depunerii si pana la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente in depozitele constituite in scopul prevazuta de lege, conform evidentei tinute de catre CEC, cu indicii preturilor de consum, din care se deduce dobanda legala bonificata de CEC pe perioada in care a fost acordata. Astfel, despagubirile au putut fi acordate doar persoanelor  inscrise in anexa OUG 156/2007 care au figurat in evidentele CEC cu depozite constituite in vederea achizitionarii de autoturisme si au fost luate in considerarea la calculul sumei globale destinate a acoperi despagubirile cuvenite.

Prin Legea 232/2008 de aprobare a OUG 156/2007 a fost aprobata acordarea de despagubiri banesti si persoanelor fizice “care dupa 22 decembrie 1989 si-au transferat depunerile existente la CEC in vederea achizitionarii de autoturisme la Banca Romana pentru Dezvoltare SA in acelasi scop”.

Potrivit dispozitiilor art.1 din OUG 156/2007 “Persoanele fizice care până la data de 15 februarie 1992 au efectuat depuneri de sume la Casa de Economii si Consemnatiuni -, precum si cele care au transferat aceste sume după 22 decembrie 1989 în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare – -, în vederea achizitionării de autoturisme, au dreptul să obtină despăgubiri bănesti dacă depozitele astfel constituite, existente în conturile active ale Casei de Economii si Consemnatiuni -, respectiv ale Băncii Române pentru Dezvoltare – -, îndeplinesc conditia neafectării soldului initial.

În întelesul prezentei ordonante de urgentă, depozitele existente în conturile active care îndeplinesc conditia neafectării soldului initial, conform alin. (1), sunt acele depozite constituite din sume reprezentând avansuri sau depuneri integrale în vederea achizitionării de autoturisme, existente în sold, fără dobânda aferentă si din care nu s-au efectuat retrageri.

De prevederile art. 1 beneficiază si persoanele fizice care după 22 decembrie 1989 si-au transferat depunerile existente la Casa de Economii si Consemnatiuni – în vederea achizitionării de autoturisme, la Banca Română pentru Dezvoltare – - cu acelasi scop, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 alin. (2)”.

Acordarea despagubirilor persoanelor care si-au transferat depozitele la BRD- Groupe Societe Generale SA nu a putut fi realizata pana la comunicarea pe raspunderea BRD – GSG SA a datelor certe privind valoarea totala a despagubirilor si numarul deponentilor care au dreptul la despagubiri,

Prin scrisoarea 828/12.10.2009, BRD – Groupe Societe Generale SA a comunicat Ministerului Finantelor Publice numarul de conturi active care indeplinesc conditia neafectarii soldului initial, identificate, precum si valoarea despagubirilor calculate prin indexarea sumelor existente cu indicii preturilor de consum, calculate pana la data de 31 iulie 2009. Indexarea insa nu a fost calculata de la data constituirii depozitelor la CEC, ci doar de la data transferului acestora la fosta BRD, intrucat CEC Bank SA nu mai pastreaza evidentele depozitelor transferate, termenul de arhivare fiind de 10 ani.

Intrucat aplicarea in practica a Legii 232/2008, art. 1/1 a dat nastere la interpretari diferite, in sensul ca deponentii CEC care si-au transferat banii la BRD pentru achizitonarea de autoturisme considera ca despagubirea ar trebui sa se acorde atat pe perioada de timp depozitata la CEC, cat si pentru perioada de timp depozitata la BRD, in timp ce BRD a intocmit lista de despagubire doar pentru perioada depozitarii la fosta BRD, valoarea astfel calculata fiind cu peste 45% mai mica decat valoarea despagubirii acordate de CEC pentru un deposit, a fost initiata o propunere legislativa menita sa puna capat unei interpretari contradictorii a dispozitiile legale aplicabile in cauza si discriminarii persoanelor indreptatite la despagubiri, prin conturarea unei practice uniforme in ceea ce priveste perioada pentru care se datoreaza despagubiri.

Plenul Camerei Deputatilor a adoptat  proiectul de lege privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD – Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA si a fost trimis spre promulgare presedintelui.

Conform acestei legi, despagubirile se acorda atat pentru perioada depozitului constituit la CEC-SA, cat si pentru perioada depozitului constituit la BRD, dupa cum urmeaza: pentru persoanele care au depus sume de bani la CEC SA inainte de data de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la data de 1 ianuarie 1990, pana la data de 31 decembrie 2013; pentru persoanele care au depus sume de bani la CEC dupa data de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la data efectuarii depunerii la CEC, pana la data de 31 decembrie 2013.

Modul de calcul al valorii totale a despagubirilor prevazute in OUG 156/2007, precum si celelalte elemente necesare aplicarii legii, se stabilesc prin hotararea Guvernului in termen de 60 de zile de la publicarea  legi in Monitorul Oficial.

In practica judecatoreasca s-au conturat unele solutii cu privire la acordarea despagubirilor cerute de persoanele fizice care au constituit depozite la CEC in vederea achizitionarii de autoturisme.
Cu titlu de exemplu, Conform sentintei civile nr. 4121/24.11.2009 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – in litigiul avand ca obiect   obligarea pârâtului Ministerul Finantelor Publice la emiterea titlului de stat  de valoare nominală individuală, egală cu valoarea individuală a despăgubirii ce  se cuvine reclamantului pentru cei 70.000 lei depusi la CEC în anii 1988 în vederea achizitionării unui autoturism si transferati la BRD SA la 24.10.1991, în acelasi scop, pe numele reclamantului – , a fost respinsa cererea reclamantului ca neintemeiata.

Aceasta hotarare a fost fundamentata pe faptul ca BRD a comunicat pârâtului Ministerului Finantelor Publice situatia conturilor persoanelor care si-au transferat depozitele constituite pentru achizitionarea de autoturisme de la CEC la BRD, ulterior adoptării Legii 232/2008, prin care s-a stabilit valoarea totală a despăgubirilor acordate de Statul român acestei categorii de persoane. In consecinta, se impune  reglementarea pe cale legislativă a  situatiei juridice  a reclamantului în ceea ce priveste  acordarea despăgubirilor mentionate, instanta de judecată neputându-se  substitui legislativului, fără a  depăsi atributiile puterii judecătoresti prin obligarea pârâtului la acordarea despăgubirilor, în conditiile în care în dispozitiile art.2 din OUG 156/2007 nu au fost avute în vedere si sumele  pentru despăgubirea persoanelor care si-au transferat  depozitele de la CEC la BRD SA.

Intr-un alt dosar inregistrat sub nr. 7284/245/2010, avand ca obiect obligarea Statului Roman prin Ministerul Finantelor Publice la plata de despagubiri pentru depozitul constituit in vederea achizitionarii unui autoturism, a fost pronuntata o solutie prin care a fost admisa cererea si s-a dispus obligarea paratei la acordarea despagubirii cuvenite, calculata in conditiile OUG 156/2007 astfel cum a fost modificata si completata.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat in dosarul “Blidaru impotriva Romaniei” (deponent CEC mutat la BRD) si a dispus restituirea de catre Statul Roman a sumei actualizate de la data depunerii banilor la CEC. Pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului se mai afla in acest moment alte doua dosare promovate de APAR Bucuresti .Este vorba de dosarele cu numarul 3629/2007 – Vlad Viorel impotriva Romaniei si 36384/2007 – Cornelia Mihai (fosta Olariu) impotriva Romaniei.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS
0745150894