Furtul deseurilor din containere si vandalizarea containerelor scad eficienta colectarii separate de la populatie

Eco-Rom Ambalaje, compania detinătoare a licentei mărcii „Punctul Verde” în România si cea mai importantă organizatie de preluare de la agentii economici a obligatiei de reciclare si valorificare a deseurilor de ambalaje, a reciclat, în 2013, aproximativ 40.000 de tone de deseuri de ambalaje de la populatie. Raportată la întreaga cantitate de deseuri de ambalaje reciclate de organizatie (347.089 tone) se remarcă o crestere de doar 2% fată de anul 2012, desi investitiile industriei în serviciile de colectare separată au crescut cu 20% (ridicându-se la 8,6 milioane de lei). Cauzele principale sunt furtul deseurilor din containerele colorate si vandalizarea pubelelor speciale.

,,De la o initiativă lăudabilă a industriei de a investi în infrastructura necesară colectării separate a deseurilor generate în gospodării care a condus, în cele din urmă, la o schimbare de comportamente la nivel de societate, asistăm la o scădere a rentabilitătii investitiilor. Anul trecut, furtul deseurilor cu valoarea cea mai mare pe piată – este vorba despre PET-uri si dozele de aluminiu – a dus la scăderea randamentului containerului galben cu 12%. Mai mult decât atât, 271 de containere colorate au fost vandalizate în sistemul nostru.” a declarat Sorin Cristian Popescu, Director General Eco-Rom Ambalaje.

Chiar si în aceste conditii, numărul localitătilor care beneficiază de serviciul de colectare separată a deseurilor de ambalaje a crescut cu 15%, ajungând la 464. Astfel, în prezent, aproximativ 45% din populatia României – circa 9 milioane de români – au acces la serviciul pus la dispozitie de Eco-Rom Ambalaje în parteneriat cu autoritătile locale si operatorii de salubritate desemnati.

Cantitătile de ambalaje colectate de la populatie sunt însă doar o parte din totalul reciclat în sistemul Eco-Rom Ambalaje. La finalul anului 2013, cantitatea totală reciclată a fost de 347.089 tone, organizatia îndeplinind cu succes obiectivul impus de legislatie de 55% (raportat la cantitatea totală de 578.771 tone de ambalaje puse pe piată de catre producătorii si importatorii, membrii ai organizatiei).

,,Singurul capitol la care tara noastră si-a îndeplinit an de an obligatiile asumate fată de Uniunea Europeană este cel al deseurilor de ambalaje. Cu toate acestea, ultimul raport Eurostat ne situează pe ultimele locuri la nivel european, cu un procent de doar 1% deseuri reciclate din deseurile municipale. Experienta de 10 ani pe piata din România, dar si studiile si rezultatele noastre ne demonstrează că procentul real se situează în jurul a 2.4%, contributia ambalajelor fiind mai mult de jumătate. Chiar si în acest context procentul este, în continuare, unul scăzut. Pentru a atinge obiectivul de 50% impus României până în 2020 credem că este important să avem în vedere reusitele înregistrate în domeniul deseurilor de ambalaje care s-au axat pe eficienta si aplicarea sistemului coercitiv.” a declarat  Sorin Cristian Popescu, Director General Eco-Rom Ambalaje.

Conform ultimului studiu privind analiza deseului menajer în România (realizat de Eco-Rom Ambalaje, în perioada septembrie 2012 – august 2013), un român din mediul urban colectează separat 8,4 kg de deseuri reciclabile (deseuri de ambalaje din plastic-metal, hârtie-carton si sticlă – 4,9 kg/an si alte deseuri reciclabile din plastic-metal, hârtie-carton si sticlă – 3,5 kg/an) în containerele dedicate de 1,1m3, ceea ce înseamnă un procent de 2.4% deseuri reciclate din totalul deseurilor menajere generate (346 kg/an)

Printre solutiile propuse de organizatie se numără etapizarea celui mai important obiectiv national: reciclarea a 50% din deseul menajer până în 2020 – respectiv asumarea de obiective anuale care să crească gradual până la atingerea tintei amintite. De asemenea, Eco-Rom Ambalaje sustine contorizarea serviciului de colectare a deseurilor similar cu toate celelalte servicii publice - respectiv plata cantitătii de gunoi generată, concomitent cu existenta unui sistem de colectare separată gratuit pentru populatie. În acelasi timp, organizatia promovează un serviciu exemplar de colectare a deseurilor, cu aplicarea unor măsuri coercitive (amenzi) pentru toti cei care nu respectă legislatia aferentă sistemului de management al deseurilor – inclusiv penalităti pentru cei care aruncă deseurile în spatii neamenajate, pentru cei care nu colectează separat sau fură deseurile din containerele speciale.

Conform legislatiei nationale, obligatiile de reciclare pentru fluxul de ambalaje si deseuri revin, în acest moment, industriei – prin producătorii si importatorii de bunuri ambalate – si autoritătilor locale. Aportul financiar al industriei la sistemul de colectare separată este obligatoriu să fie gestionat de organizatiile de transfer de responsabilitate astfel: minimum 6 lei/tona de ambalaj primar pentru infrastructură si 4 lei/tona de ambalaj primar pentru activitătile de comunicare. În 2013, Eco-Rom Ambalaje a alocat de două ori mai mult, respectiv 12,44 lei/tona de ambalaj primar colectat separat pentru infrastructură si 8,47 lei pentru campaniile de informare si educare privind importanta sistemului.

Pentru anul 2014, Eco-Rom Ambalaje si-a propus eficientizarea tuturor investitiilor în colectarea separată, atât din circuitul industrial-comercial cât si de la populatie, dar si extinderea acesteia în alte arii de activitate.