Rezultate financiare Electrica pentru 2013 si T1, 2014 - venituri si profit

Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „ELECTRICA” S.A. („Electrica”) anuntă disponibilitatea situatiilor financiare consolidate auditate conforme cu IFRS-EU pentru anii încheiati la 31 decembrie 2013, 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2011, precum si a situatiilor financiare consolidate interimare neauditate la data si pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2014.

Electrica, lider în distributia si furnizarea de electricitate în România, a generat un profit net consolidat, excluzând participatiile minoritare, de 243 milioane RON la venituri de aproximativ 5,2 miliarde RON în anul 2013 si un profit net consolidat, excluzând participatiile minoritare, de 60 milioane RON la venituri de aproximativ 1,2 miliarde RON în primul trimestru din 2014.

EBITDA la nivel consolidat a fost de 222 milioane RON în primul trimestru din 2014, în comparatie cu 180 milioane RON în primul trimestru din 2013. EBITDA la nivel consolidat sa ridicat la 749 milioane RON, 647 milioane RON si 275 milioane RON în 2013, 2012 si respectiv, 2011.

“Credem că punctele noastre forte includ pozitionarea ca lider în distributia si furnizarea de electricitate pe piata din România, atât în termeni de cantitate de electricitate distribuită, respectiv furnizată, cât si după numărul de utilizatori, respectiv consumatori. Cadrul de reglementare stabil în care Grupul îsi desfăsoară activitatea a asigurat, de asemenea, îmbunătătirea profitului operational si mentinerea la un nivel stabil si predictibil a veniturilor si fluxurilor de numerar din exploatare în ultimii doi ani”, a declarat Ioan Rosca, Director General al Electrica.

Grupul Electrica a fost recent reorganizat, iar ca urmare a acestui proces, participatiile minoritare ale Grupului au fost transferate către o societate nou-înfiintată în scopul administrării acestor active, la care Statul este actionar unic.

Începand cu data de 30 mai 2014, documentele aferente situatiilor financiare mai sus mentionate pot fi accesate, în română si în engleză, în format electronic, pe pagina de internet a societătii http://www.electrica.ro/anunturi-electrica/.

Segmentul de distributie al Electrica este reprezentat de Electrica Distributie Muntenia Nord S.A., Electrica Distributie Transilvania Sud S.A., Electrica Distributie Transilvania Nord S.A. si compania de servicii energetice Electrica Serv S.A. si este limitat din punct de vedere geografic la regiunile Muntenia Nord, Transilvania Nord si Transilvania Sud. Segmentul de distributie operează în baza unor contracte de concesiune pe termen lung acordate de Ministerul Economiei, valabile până în 2054 si în baza unor licente emise de ANRE, valabile până în 2027, care au optiune de reînnoire pentru încă 25 ani. Electrica oferă, de asemenea, servicii de întretinere si reparatii de echipamente si alte servicii auxiliare retelei sale de distributie si, într-o măsură mai mică, unor terte părti prin intermediul filialei de servicii energetice Electrica Serv.

Pe segmentul de furnizare, Grupul detine două licente emise de ANRE, una pentru Electrica Furnizare si cealaltă pentru Electrica S.A., care mai au o durată de valabilitate de sapte ani si, respectiv, opt ani. Electrica Furnizare S.A. furnizează electricitate consumatorilor atât pe piata reglementată de electricitate (în regiunile în care operează filialele de distributie ale Grupului), cât si pe piata competitivă a energiei electrice (în toată România). Electrica S.A. este Parte Responsabilă cu Echilibrarea pe piata de energie din România.

Potrivit ANRE, în 2013 Grupul a distribuit 16,1 TWh de energie electrică, reprezentând 39% din cantitatea de electricitate distribuită în România, către aproximativ 3,6 milioane de utilizatori. De asemenea, potrivit ANRE, în 2013, Grupul a furnizat 9,7 TWh de energie electrică, reprezentând 22,1% din cantitatea de energie electrică furnizată în România, către aproximativ 3,56 milioane de consumatori finali.

Grupul operează în zone foarte populate si industrializate din România. La 31 martie 2014, Electrica opera o retea de distributie de 8.389 km de linii de înaltă tensiune, 45.643 km de linii de medie tensiune si 134.834 km de linii de joasa tensiune.