Persoanele cu dizabilitati si romii, categoriile sociale cele mai discriminate la angajare

Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Sector 6 din Bucuresti (DGASPC Sector 6), în parteneriat cu Asociatia Four Change lansează „SANSA la angajare - Ghid de interventie privind măsurile de crestere a gradului de ocupare si de combatere a discriminării la angajare, în rândul persoanelor care se află în situatii de dificultate, marginalizare sau excluziune socială”.

Ghidul realizează o radiografie a măsurilor (legislatie si proiecte finantate din fonduri europene) adresate persoanelor vulnerabile si efectele acestora în domeniul social si pe piata muncii.

Concluziile studiului scot în evidentă dificultătile pe care le întâmpină persoanele marginalizate social în identificarea si păstrarea unui loc de muncă, precum si situatiile de discriminare la care sunt supuse acestea.

Astfel, peste 95% dintre respondentii studiului, recunosc faptul că au întâmpinat dificultăti semnificative, atât în procesul de căutare a unui loc de muncă, în acord cu competentele si abilitătile lor, precum si după angajare. Acestia afirmă că nu reusesc să păstreze un loc de muncă fără sprijinul unui serviciu de suport (cu precădere mediator, consilier) sau a unei persoane de sprijin la locul de muncă, iar atunci când persoana se angajează, media duratei de angajare la locul de muncă respectiv este de 2 ani.

Mai mult, peste 36% dintre respondenti s-au confruntat cu situatii de discriminare la momentul căutării unui loc de muncă, în special atunci când aceste persoane sunt de etnie romă, persoane confruntate cu probleme de sănătate mintală, persoane seropozitive.

“Am depus CV/ul online, am participat la interviu, iar atunci când am dorit să aduc actele pentru angajare am mentionat că sunt persoană cu dizabilităti. Mi s-a comunicat verbal că nu vor să angajeze astfel de persoane” (Răspuns la chestionarul online, femeie 25-34 ani cu studii universitare).

Majoritatea respondentilor la chestionar afirmă că măsurile de sprijin sunt încă insuficiente, iar angajatorii evită integrarea lor pe locurile de muncă vacante: fie din lipsa unor informatii de bază despre situatia de vulnerabilitate, din teamă unei productivităti mai reduse si deci a scăderii profitului sau din lipsă de informare cu privire la facilitătile oferite angajatorilor.

“Eu am nevoie de perioade în care să mă pot duce la spital pentru tratament. Angajatorii trebuie să fie ajutati să ofere aceste conditii pentru cei ca noi si să înteleagă problemele noastre. Noi putem munci ca toti ceilalti, dacă avem aceste măsuri la dispozitie” (Bărbat cu probleme de sănătate mintală, 45 ani, Bucuresti).

Studiul trasează totodată si câteva recomandări privind integrarea în munca a persoanelor vulnerabile si anume: modernizarea programelor de calificare, implicarea sindicatelor în combaterea discriminărilor la angajare a celor vulnerabili, precum si utilizarea legii uceniciei la locul de muncă si a practicii profesionale.

„Situatia persoanelor marginalizate social din România este dramatică. Acestea au nevoie urgentă de măsuri de suport personalizate si adaptate fiecărui caz social în parte. De asemenea, considerăm că este necesară derularea unor campanii de senzibilizare si totodată de informare a angajatorilor si autoritătilor cu privire la potentialul real al persoanelor vulnerabile social”, a declarat Diana Chiriacescu, Coordonator al cercetării.

„Ghidul de interventie - SANSA la angajare” integrează rezultatele unei anchete sociale derulată în regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Est si Nord-Est în perioadă mai – octombrie 2014, ce a cuprins 6 focus grupuri regionale cu peste 60 de specialisti din domeniul social si al ocupării si 50 de interviuri individuale, semistructurate, cu profesionisti din domeniul social, angajatori, reprezentanti ai autoritătilor locale, tineri antreprenori, precum si 157 de beneficiari ai măsurilor de sprijin. Ghidul poate fi vizualizat aici.

Ghidul este realizat în cadrul proiectului proiectului” SANSA – Sprijin pentru autocunoastere si autodepăsire a situatiei de vulnerabilitate” implementat de către Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Sector în parteneriat cu Asociatia Four Change, SC Centrul de Consultantă si Studii Europene SRL si Fundatia de Sprijin Comunitar Bacău si cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.2 “Îmbunătătirea accesului si a participării grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.