Rezultate financiare Banca Transilvania la 31 decembrie 2014

La sfârsitul anului 2014, activele băncii totalizează 35.645 milioane lei, soldul creditelor este cu 5,3% mai mare decât era la finalul anului 2013, iar totalul resurselor atrase de Banca Transilvania de la clienti este cu peste 16,4% peste nivelul de la sfârsitul anului 2013. În anul 2014 au fost acordate, atât companiilor, cât si persoanelor fizice, 146.000 de credite noi, în valoare totală de 9.095 milioane lei.

Horia Ciorcilă, Presedintele Consiliului de Administratie, Banca Transilvania: „Ne bucurăm că rezultatele financiare din 2014, anul în care Banca Transilvania a aniversat 20 de ani, au fost pozitive. Asa cum am obisnuit actionarii si clientii de-a lungul anilor, ne-am respectat promisiunile, iar pentru noi acest lucru este esential. Tot în 2014 am decis să continuăm politica de a investi local, de aceea am abordat provocări noi, asa cum este achizitionarea Volksbank România. Vom continua să avem o atitudine pragmatică si antreprenorială urmărind oportunităti de crestere profitabilă a băncii si a Grupului Financiar BT. Focusul nostru este în continuare cresterea eficientei si sustinerea economiei românesti. În acelasi timp rămânem atenti si precauti la provocările mediului economic actual atât din România, cât si din regiune”.

Continuarea sustinerii economiei reale, dezvoltarea unor produse si servicii noi, concentrarea pe cresterea activitătii în toate ariile de interes pentru Banca Transilvania au dus la cresterea veniturilor operationale BT în anul 2014. Acestea au ajuns, la sfârsitul anului 2014, la 1.996 milioane lei, cu 20% mai mari fată de aceeasi perioadă a anului 2013, când erau de 1.659 milioane lei.
Marja netă a dobânzii a fost de 3,37%, în anul 2014. Rezultatul pozitiv al băncii, înregistrat în 2014, a fost sprijinit în mod determinant de initiativele de eficientizare a activitătilor, respectiv de cele de control al costurilor, care au dus la o îmbunătătire a raportului cost/venit cu peste 14% fată de anul 2013, ajungând la 41,92% în anul 2014.

Numărul de clienti activi ai băncii - persoane fizice si companii – a crescut cu 7,4% fată de aceeasi perioadă a anului 2013, de la 1,76 milioane de clienti, la 1,89 milioane de clienti. Focusul Băncii Transilvania a fost clientii retail si IMM, precum si segmentele specializate. Numărul de operatiuni derulate prin conturi BT a crescut cu peste 11% fată de 2013, iar ritmul de crestere a veniturilor din comisioane operationale a fost de peste 13,5%. Incepând cu anul 2014, Banca Transilvania a devenit o bancă de importantă sistemică pentru sistemul de decontare Transfond, pe parcursul lui 2014 cota de piată privind decontările atingând valoarea de 10,9%.

Banca Transilvania a încheiat anul 2014 cu un portofoliu de 2,34 milioane carduri, generand tranzactii cu 16,7% mai mari fată de 2013. Cota de piată BT privind volumul tranzactiilor este de 17,9%. In ultimele 12 luni portofoliul de carduri de credit a crescut cu 21%. Anul 2014 a adus cresteri consistente pentru Banca Transilvania, pe domeniul retail fiind acordate credite în valoare de 2.099 milioane lei. In ceea ce priveste companiile, în cursul anului 2014 banca a acordat aproximativ 22.000 de credite noi.

La 31.12.2014, soldul creditelor BT era de 20.020 milioane lei, iar resursele atrase de la clienti au ajuns la 30.046 milioane lei, raportul credite–depozite fiind de 66,6%. Banca Transilvania continuă să se bucure de un excedent de lichiditate, indicatorul de lichiditate imediată fiind de 55,28%, sensibil mai bun decât media sistemului bancar.

In continuarea demersului început în trimestrul II 2014, în conformitate cu recomandarea BNR, Banca Transilvania a scos în afara bilantului creditele care aveau serviciul datoriei mai mare de 360 zile si erau integral acoperite cu ajustari de depreciere. Creditele scoase în afara bilantului în anul 2014 au fost de 759 milioane lei.

BT a păstrat în decursul ultimilor ani politica de creditare prudentă, punând accent pe dispersia riscurilor. Creditele neperformante, cu restante mai mari de 90 de zile, reprezintă 10,87% din totalul portofoliului de credite al Băncii Transilvania, la sfârsitul anului 2014, în continuare fiind sub media sistemului bancar din România. Urmărind păstrarea gradului de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane, chiar si în conditiile în care o parte din creditele integral provizionate au fost scoase în afara bilantului, BT a înregistrat în anul 2014 cheltuieli nete cu provizioanele pentru active si angajamente de creditare de 638 milioane lei. Acoperirea creditelor neperformante cu provizioane aferente si garantii ipotecare reprezintă în continuare peste 126,5%, valoare păstrată pe parcursul ultimilor doi ani. Soldul total al provizioanelor este de 2.474 milioane lei, la data de 31.12.2014, reprezentând 12,4% din totalul creditelor.

Anul 2014 a confirmat trendul observat în 2013 cu privire la îmbunătătirea comportamentului de plată al clientilor retail si IMM. Efectul combinat dintre această îmbunătătire si reducerea expunerilor neperformante istorice aferente acestor categorii de clienti este scăderea cu 19% a volumului restantelor de peste 90 zile pe segmentele mai sus mentionate.

In ceea ce priveste solvabilitatea băncii, aceasta este de 17,35%, luând în considerare profitul anului.