Sanex - proiect de 1,4 mil. Euro co-finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

Sanex S.A., parte a grupului Lasselsberger, principalul producător de plăci ceramice din România, derulează, începând cu martie 2015, proiectul „Greener production and management processes in the ceramic tiles industry in Romania – Green industry – Romania” („Responsabilitatea fată de mediu în productie si managementul proceselor în industria de plăci ceramice din România - Industrie Verde – România”), proiect co-finantat din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului de finantare Inovare Verde în Industria din România, conform contractului încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator de program.

Valoarea totală a proiectului este de 1.392.452 Euro, din care asistenta financiară nerambursabilă este de 690.000 Euro.

Proiectul se implementează în cadrul unitătii de productie a SANEX S.A. din Cluj-Napoca, pe o durată de 12 luni. Acesta este derulat în parteneriat cu International Development Norway – o organizatie norvegiană cu peste 10 ani de experientă în proiecte internationale pentru dezvoltarea de bune practici în domeniul eco-business.

Obiectivul proiectului constă în eficientizarea fluxului de productie prin achizitia unui atomizor care permite îmbunătătirea performantei ecologice a companiei si cresterea competitivitătii productiei. „Impactul proiectului vizează reducerea consumului de energie si deci o utilizare mai responsabilă a resurselor disponibile”, a declarat Peter Molnar, Director General al SANEX SA.

Din punctul de vedere al impactului asupra mediului, un consum mai scăzut de gaze naturale este echivalentul reducerii proportionale a emisiilor de noxe în atmosferă. În plus, proiectul are ca scop cresterea gradului de constientizare a problemelor legate de mediu si calitate în cadrul companiei.

Impactul estimat asupra modelului de afaceri al companiei vizează, pe termen lung, sustenabilitatea financiară,  de mediu si socială a acesteia. 

SANEX S.A. este cunoscută în România de peste 44 ani ca producătorul de plăci ceramice, (faiantă, gresie si decoruri) cu o evolutie stabilă în piata de profil.

Integrarea în anul 2004 în portofoliul grupului austriac LASSELSBERGER, unul dintre cei mai mari producători de plăci ceramice din Europa, a adus societătii SANEX S.A. un aport semnificativ de know-how si o orientare mai accentuată spre cercetare si inovare, pentru alinierea la tendintele internationale.

Programul Inovare Verde în Industrie este un program de dezvoltare a afacerilor cu scopul de a creste competitivitatea întreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovare verde si antreprenoriat verde. Programul Inovare Verde în Industria din România este administrat de către Innovation Norway, o companie publică norvegiană cu sediul în Oslo, detinută de Ministerul Norvegian al Comertului si Industriei si de municipalitătile judetene norvegiene. Innovation Norway este cel mai important instrument al Guvernului Norvegian pentru inovare si dezvoltare a întreprinderilor si a industriei norvegiene. În România, Innovation Norway are un birou de proiecte situat la Ambasada Regală a Norvegiei la Bucuresti si este Operator de Program pentru două din programele incluse în Granturile Norvegiene si SEE 2009 - 2014. Pentru mai multe informatii despre program, vă rugăm să vizitati site-ul dedicat programului: www.norwaygrants-greeninnovation.no.

Prin Acordul pentru Spatiul Economic European (SEE), trei state non-membre ale Uniunii Europene, respectiv Norvegia, Islanda si Liechtenstein, fac parte din Piata Internă Europeană si contribuie la coeziunea regională prin intermediul unor programe precum Granturile SEE si cele Norvegiene. Dintre acestea, Norvegia este principalul donator, contribuind cu 97% din suma totală. Granturile SEE si norvegiene sunt de asemenea menite să consolideze relatiile bilaterale dintre Norvegia si România. Pentru detalii suplimentare despre Granturile SEE si cele norvegiene, vă rugăm să vizitati www.norvegia.ro, www.norwaygrants.ro si www.eeagrants.org.